Het PET-scan onderzoek vindt plaats in het VUmc. De arts overlegt met u of u met eigen vervoer naar het onderzoek kunt gaan, of dat u er met ambulance naartoe wordt vervoerd. Dit ligt aan uw persoonlijke situatie.

U krijgt een infuus in uw arm. Door dit infuus wordt eerst de radioactieve stof FDG ingespoten. De stof die wordt ingespoten, heeft geen bijwerkingen. Enige uren na het onderzoek is de radioactiviteit uit uw lichaam verdwenen.

Ongeveer één uur na de injectie van het FDG wordt de scan gemaakt. Tot die tijd wacht u in een gemakkelijke stoel.
Tijdens het maken van de scan ligt u op een bed. Dit bed schuift aan het begin van de scan een aantal keer in en uit de scanner. Wanneer uw hals en hoofd gescand worden, ligt u enkele minuten met uw gezicht in de scanner. Voor een goed verloop van het onderzoek is het de bedoeling dat u het eerste half uur zo ontspannen mogelijk ligt en niet praat. Tijdens de scan wordt door het infuus eventueel nog contrastmiddel ingespoten.

Specialismen & afdelingen