Uw huisarts heeft u doorverwezen naar de polikliniek Urologie van Ziekenhuis Amstelland vanwege bloed in de urine. Binnen het zorgpad ‘Hematurie’ biedt de polikliniek Urologie extra service aan een groep patiënten met bloed in de urine.

Hematurie is de medische term voor bloed in de urine. Dit bloedverlies kan met het blote oog zichtbaar zijn (macroscopisch). Soms is het niet zichtbaar en wordt het bloedverlies met microscopisch urineonderzoek aangetoond. Het zorgpad ‘Hematurie’ is bedoeld voor patiënten met macroscopische hematurie.

Wat mag u verwachten?
Op de polikliniek werken urologen, verpleegkundigen en spreekuur-assistenten. Gezamenlijk streven wij ernaar dat de oorzaak van de hematurie is opgehelderd binnen één bezoek. Indien mogelijk en gewenst zal uw arts u een concreet behandelvoorstel doen.

Voorafgaand aan het polikliniekbezoek
Uw afspraak wordt gepland na verwijzing door uw huisarts. Voorafgaand aan uw bezoek aan de uroloog is het van belang dat u een aantal onderzoeken uit laat voeren. Uw huisarts vraagt deze onderzoeken aan.

  1. Laboratorium: bloed- en urineonderzoek
    Bloed- en urineonderzoek vindt plaats op het bloedafnamelaboratorium. Dit kan op verschillende locaties: in Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen, in het Gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn of bij een van de bloedafnameposten van Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland.

U mag gewoon eten en drinken vóór het bloedprikken. Ook is het niet nodig om thuis urine op te vangen voor het urineonderzoek. Het is wel belangrijk dat het bloed- en urineonderzoek een week voor het polikliniekbezoek plaatsvindt, zodat de uitslagen bekend zijn wanneer u op de polikliniek komt.

  1. Röntgenonderzoek: echo of CT-scan van nieren
    De huisarts vraagt een echo van de nieren of een CT-scan aan. Meer informatie kunt u lezen in de folders ‘Echografie’ of ‘CT-scan buik’.

De röntgenafdeling in Uithoorn is op maandagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend geopend voor het maken van echo’s. Dit is een inloopspreekuur. Er worden geen CT’s gemaakt op locatie Uithoorn.

Voor locatie Amstelveen geldt dat zowel voor echo- als CT-onderzoek een afspraak gemaakt moet worden. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Radiologie (telefoonnummer: 020 – 755 7078). De afdeling is op werkdagen bereikbaar van
9.00-12.15 en van 13.45-16.30 uur.

De aanvraagformulieren voor het bloed- en urineonderzoek en het röntgenonderzoek ontvangt u van uw huisarts. Wilt u deze formulieren meenemen naar het ziekenhuis?

Het polikliniekbezoek
U wordt op de polikliniek gezien door de uroloog. De uitslagen van het laboratoriumonderzoek en van het röntgenonderzoek worden met u besproken. Er wordt mogelijk een lichamelijk onderzoek verricht en de binnenzijde van uw blaas wordt bekeken (zie folder ‘Cystoscopie’). Op basis van deze gegevens wordt, als dat mogelijk is, een diagnose gesteld en doet de uroloog u een behandelvoorstel. De behandeling kan bestaan uit medicatie of een operatieve ingreep. Als bij het eerste bezoek geen oorzaak kan worden vastgesteld, kan het noodzakelijk zijn om verder onderzoek te verrichten.

Wat moet u zelf regelen?
Iedere patiënt van Ziekenhuis Amstelland heeft een inschrijfkaart nodig. Als u deze nog niet heeft, moet u deze vóór de bloedafname laten maken bij de inschrijfbalie. Dit kan op zowel locatie Amstelveen als locatie Uithoorn. U heeft hiervoor het bewijs van inschrijving van uw zorgverzekering en een officieel identificatiebewijs nodig.

Heeft u al een geldige inschrijfkaart van Ziekenhuis Amstelland, neem deze dan mee, controleer of de gegevens nog kloppen en laat deze indien nodig wijzigen bij de inschrijfbalie.

Verhinderd?
Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, bel dan zo snel mogelijk de polikliniek Urologie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Specialismen & afdelingen