Een nierscintigrafie is een onderzoek van uw nieren waarbij gekeken wordt naar de doorbloeding van het nierweefsel, het functioneren van de nieren en eventuele littekens en ontstekingen van het nierweefsel.

De voorbereiding
U kunt voor dit onderzoek normaal eten en drinken. Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze op de dag van het onderzoek gewoon innemen. Draag op de dag van het onderzoek geen sieraden, deze kunnen het onderzoek verstoren. Voor het onderzoek wordt u gevraagd om eventuele kledingstukken waar metaal in zit, uit te doen.

Het onderzoek
Het onderzoek houdt in dat u op één dag twee keer bij ons komt: één keer voor een injectie met een licht radioactieve vloeistof en één keer voor het maken van opnamen.

  • U krijgt een injectie met de licht radioactieve vloeistof in een bloedvat. U merkt verder niets van de toediening van deze vloeistof.
  • Na de toediening kunt u de afdeling nucleaire geneeskunde verlaten en eventueel naar huis gaan. In de tussentijd kunt u gewoon alles eten en is het belangrijk dat u ongeveer een liter vocht drinkt. De ingespoten vloeistof verlaat het lichaam gedeeltelijk via de nieren en de blaas, daarom wordt u verzocht vlak vóór de nierscan naar het toilet te gaan en goed uit te plassen. Het duurt ongeveer 2,5 – 3 uur voordat de radioactieve vloeistof voldoende in uw skelet is opgenomen. Na deze tijd wordt het onderzoek hervat.
  • U ligt tijdens het maken van de opnamen op uw rug op een onderzoeksbed met een camera boven en onder u. Het is zeer belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen. Soms is het nodig dat er aanvullende 3D opnamen gemaakt worden. Er worden dan opnamen gemaakt terwijl de gammacamera om u heen draait. Aansluitend wordt een CT scan gemaakt met een lage stralenbelasting. Dit deel van het onderzoek duurt 30 tot 50 minuten; dit is inclusief het maken van aanvullende opnamen.

Melden in het ziekenhuis
U kunt zich op het aangegeven tijdstip melden bij de balie van de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Amstelland. Bent u voor het eerst in Ziekenhuis Amstelland, wilt u zich dan eerst inschrijven. Dat kan bij de inschrijfbalie. De routebeschrijving vanaf de hoofdingang wijst u de weg daarheen.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • Uw verzekeringspas
  • Uw medicatielijst

Iemand meenemen?
U mag iemand meenemen. Echter mag deze persoon in principe niet mee de onderzoekskamers in. Onze afdeling is uitgerust met een eigen wachtkamer, waar deze persoon op u kan wachten.
Meenemen van kinderen of zwangere vrouwen wordt afgeraden.

Radioactieve vloeistof
Tijdens het onderzoek krijgt u een licht radioactieve vloeistof toegediend. De dosering is zeer gering en heeft geen schadelijke gevolgen voor u of uw omgeving. Echter, bent u zwanger of bestaat de kans dat u zwanger bent, laat dit aan één van onze medewerkers weten.

De toegediende vloeistof verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam, voor een groot deel via de urine. Dit wordt bevorderd door op de dag van het onderzoek veel te drinken (ongeveer 1 liter) en regelmatig uit te plassen.

Reizen
Gaat u binnen vijf dagen na het onderzoek vliegen, wilt u dat aan ons doorgeven. U krijgt dan een vliegbrief mee. De radioactieve stof kan het alarm van een detectiepoortje activeren.

Bent u de afgelopen 3 maanden in een ziekenhuis in het buitenland geweest? Neem telefonisch contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde voordat u voor het onderzoek komt en meldt dit aan een van onze medewerkers.

De uitslag
U krijgt de uitslag van de behandelend specialist. De specialist bespreekt met u het vervolgtraject.

Verhinderd?
Wanneer het onderzoek niet door kan gaan, is het belangrijk om het onderzoek af te zeggen of te verplaatsen. De onderzoeken die uitgevoerd worden op de afdeling Nucleaire Geneeskunde zijn namelijk kostbaar en de radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld. Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan ten minste 48 uur van te voren aan ons doorgeven?

Contact
Heeft u nog vragen, neem gerust contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde op telefoonnummer:
020-755 7078.

De afdeling Nucleaire Geneeskunde in Ziekenhuis Amstelland werkt nauw samen met het Zaans Medisch Centrum. Het kan zijn dat u voor de beantwoording van een specifieke vraag over Nucleaire Geneeskunde naar dit ziekenhuis wordt doorverwezen.

Specialismen & afdelingen