Een mictiecystogram is een onderzoek van de blaas met behulp van röntgenfoto’s.

Doel
Bij dit onderzoek wordt de binnenkant van de blaas zichtbaar door deze te vullen met contrastvloeistof. Er wordt gekeken of de blaas zich goed vult en goed leegt (na het uitplassen) of dat contrastvloeistof ‘terugloopt’ naar de nieren (reflux).

Voorbereiding
De kinderarts spreekt met u af wanneer dit onderzoek plaatsvindt en op welk tijdstip. Om de contrastvloeistof in de blaas te krijgen is een blaaskatheter nodig. Deze wordt op de kinderafdeling ingebracht. Meldt u zich op de afgesproken tijd op de kinderafdeling.

Duur
Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Onderzoek
De kinderverpleegkundige of kinderarts brengt de katheter in de blaas. Een katheter is een zacht rubberen slangetje waardoor de urine kan aflopen. Na het inbrengen wordt het ballonnetje in de slang opgeblazen, waardoor de katheter blijft zitten. Op de katheteropening wordt een urineopvangzak aangesloten.

Daarna wordt uw kind in een bed gelegd en naar de röntgenafdeling gereden. Uw kind gaat daar op de tafel liggen en een röntgenlaborant sluit de contrastvloeistof aan op de katheteropening.

Daarna start de radioloog met het onderzoek door de contrastvloeistof in de blaas te laten lopen. Als uw kind aandrang krijgt tot plassen, is de blaas volgelopen met vloeistof en worden röntgenfoto’s gemaakt. De katheter wordt verwijderd door het ballonnetje weer leeg te laten lopen. De katheter glijdt dan soepel uit de blaas.

Uw kind kan dan direct op een matje op de röntgentafel, in een zakje of op het toilet plassen. Tijdens het plassen en/of daarna worden nog eens foto’s gemaakt. U kunt als ouder gedurende het hele onderzoek erbij blijven.

Na het onderzoek
Mogelijk heeft uw kind wat pijn tijdens het plassen door het inbrengen van de katheter. Het is raadzaam om uw kind veel te laten drinken die dag.

Rondom het onderzoek krijgt uw kind een korte antibioticakuur. De kinderarts schrijft hiervoor een recept.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u bij uw bezoek aan de kinderarts op de polikliniek.

Specialismen & afdelingen