Hormoontherapie is behandeling van kanker die gevoelig is voor bepaalde (geslachts)hormonen. De behandeling moet de productie van hormonen verminderen of blokkeren. Ze hebben dan geen invloed meer op de kankercellen. Daardoor sterven de cellen af. Hormoontherapie krijgt u in combinatie met andere behandelingen.

Waarom krijgt u hormoontherapie?

Hormoontherapie is een aanvulling op uw behandeling met als doel u te genezen. De therapie kan ook voorkomen dat u opnieuw kanker krijgt. Heeft u uitzaaiingen, dan kan hormoontherapie uw klachten verminderen of de ziekte tijdelijk remmen. In enkele gevallen krijgt u hormoontherapie voor uw operatie of bestraling. Zo moet de tumor beter behandelbaar worden.

Wanneer krijgt u hormoontherapie?

U kunt alleen hormoontherapie krijgen als u een vorm van kanker heeft waar hormonen een rol spelen. Bij mannen is dit prostaatkanker, bij vrouwen voornamelijk baarmoederkanker en borstkanker (zie ook Hormonale therapie bij borstkanker). Ook bij lymfeklierkanker, multipel myeloom (Ziekte van Kahler) en schildklierkanker kan hormoontherapie een optie zijn. U kunt alleen hormoontherapie krijgen als uw tumor hormoongevoelig is. Dit houdt in dat hormonen de groei van de kankercellen bevorderen.

Specialismen & afdelingen