Bij slokdarmkanker is er sprake van een kwaadaardige tumor in de slokdarm. In de medische wereld worden vaak de namen slokdarmcarcinoom en oesofaguscarcinoom gebruikt. De medische naam voor slokdarm is ‘oesofagus’. En ‘carcinoom’ is een ander woord voor een kwaadaardige tumor of kanker.

Er zijn verschillende soorten slokdarmkanker. Dit is afhankelijk van het type weefsel, waaruit de tumor ontstaat. De meest voorkomende soorten slokdarmkanker zijn:

 • Plaveiselcelcarcinoom:
  Deze tumor ontstaat in plaveiselcellen. Dit zijn platte cellen, die de bovenste laag van het slijmvlies in de slokdarm vormen. Plaveiselcelcarcinomen ontstaan meestal bovenin de slokdarm.
 • Adenocarcinoom:
  Deze tumor ontstaat in klierweefsel. Een adenocarcinoom ontstaat vrijwel altijd in het slijmvlies onderin de slokdarm. De meeste adenocarcinomen ontstaan uit een zogenaamde Barrett-slokdarm. Hierbij is het slokdarmslijmvlies veranderd in slijmvormend slijmvlies zoals zich dat normaliter in de maag en dunne darm bevindt.

Klachten

Slokdarmkanker veroorzaakt in het begin meestal nog geen klachten. Klachten ontstaan vaak pas wanneer de tumor zich flink heeft uitgebreid. Onderstaande klachten kunnen wijzen op slokdarmkanker:

 • Het gevoel dat voedsel niet goed zakt in de slokdarm. Dit worden passageklachten genoemd;
 • Verminderde eetlust;
 • Onverklaarbaar gewichtsverlies;
 • Een pijnlijk en/of vol gevoel in de buurt van het borstbeen;
 • Duizeligheid en vermoeidheid; dit zijn klachten die kunnen ontstaan door bloedarmoede. Bloedarmoede kan ontstaan door langdurig
 • bloedverlies uit de beschadigde slokdarm.
 • Een teerachtige, pikzwarte ontlasting door bloedverlies uit een beschadigde slokdarm.
 • Het braken van bloed
 • Chronische hikklachten

Onderzoek

De onderzoeken die plaats kunnen vinden om de diagnose slokdarmkanker te kunnen stellen zijn:

 • Slokdarmonderzoek (gastroscopie)
 • CT-scan bovenbuik en borstholte
 • Echografie van de halsklieren
 • Bloedonderzoek

Behandeling

Als een operatie mogelijk is
Als een operatie mogelijk is, verwijst uw arts u – na overleg met u – door naar het AvL, AMC of VUmc. De operatieve behandeling van slokdarmkanker een zeer complexe operatie. Deze operatie mag slechts door een klein aantal ziekenhuizen in Nederland worden uitgevoerd.
Een operatie bij slokdarmkanker wordt meestal gecombineerd met bestraling (radiotherapie) en chemotherapie.

Als een operatie niet meer mogelijk is
Als na onderzoek en overleg met alle betrokken artsen blijkt dat een operatieve verwijdering van de tumor niet meer mogelijk is, bespreekt uw arts de palliatieve behandeling met u. Deze behandeling zal de klachten zo veel mogelijk verminderen en verzachten, maar kan de kanker niet genezen.

Palliatieve behandeling kan bestaan uit:

 • Het plaatsen van een buisje in de slokdarm (slokdarmstent)
 • Bestraling (radiotherapie)
 • Chemotherapie

Specialismen & afdelingen