Snurken wil zeggen dat bij het ademhalen tijdens het slapen een zagend, ruisend-brommend geluid gemaakt wordt. Dit geluid is soms zo sterk dat een partner, huisgenoot of zelfs buren er last van kunnen hebben. Bij de ademhaling gaat de lucht via de neusholte, de keelholte en de luchtpijp naar de longen.

 

Ademstilstanden tijdens de slaap komen bij veel mensen voor. Daar is niets mis mee als het niet te lang duurt of te vaak voorkomt. Als dat wel zo is krijgt het lichaam te weinig lucht (zuurstof) binnen en reageert met een ‘wordt wakker reflex’ zonder echt wakker te worden. Dit kan gepaard gaan met een luide snurk. Ademstilstand kan veroorzaakt worden doordat tijdens de slaap de spieren ontspannen, waardoor de tong en weke delen in de keel de ademhaling blokkeren. We spreken in dat geval van het Obstructief SlaapApneu Syndroom, afgekort OSAS. Het kan ook ontstaan doordat de hersenen te weinig prikkels geven om te ademen. We spreken in dat geval van Centraal SlaapApneu Syndroom, afgekort CSAS. OSAS komt het meeste voor. Ademstilstanden leiden tot problemen als deze vaak voorkomen.

We kennen vier fases in de slaap. De diepe slaap zorgt ervoor dat we uitrusten. Wanneer iemand vijf of meer keren per uur een ademstilstand heeft waardoor hij wakker wordt, ontstaan er klachten als vermoeidheid, concentratieverlies, overdag wegvallen en niet functioneren. Bij deze verschijnselen is het belangrijk de arts te bezoeken. De longarts en de KNO-arts in Ziekenhuis Amstelland werken zeer nauw samen bij de diagnose OSAS en bij CSAS ook met de neuroloog. De longarts onderzoekt middels bloedonderzoek of er sprake is van onder andere een te trage schildklierwerking. De longfunctie wordt gemeten en er wordt een thoraxfoto gemaakt. Tijdens een nacht slapen thuis, worden metingen gedaan van de ademhaling, het zuurstofgehalte in het bloed en het snurken (polygrafie). Een overdrukmasker (CPAP) tijdens de slaap of een chirurgische ingreep door de KNO-arts kan uitkomst bieden. Ook kan een beugel (MRA) voor de nacht aangemeten worden.

In het Ziekenhuis Amstelland wordt u in eerste instantie door de KNO-arts onderzocht. Na het nachtje slapen (polygrafie), thoraxfoto, longfunctie- en bloedonderzoek komt u bij de longarts. Als er sprake is van ernstig OSAS zal de longarts een proefbehandeling met CPAP starten. Bij licht en matig OSAS zal door de KNO-arts een dynamisch slaaponderzoek (DISE) verricht worden. Met deze gegevens en die van de polygrafie wordt er een behandeling voorgesteld.