Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

Uw huisarts heeft u doorverwezen naar de polikliniek Urologie van Ziekenhuis Amstelland vanwege plasklachten. Binnen het zorgpad ‘LUTS’ biedt de polikliniek Urologie extra service aan een groep patiënten met bepaalde klachten op urologisch gebied. LUTS is de afkorting van ‘lower urinary tract symptoms’, ofwel lage-urinewegklachten.

Wat kunt u verwachten?
Op de polikliniek werken urologen, verpleegkundigen en spreekuurassistentes. Zij zorgen ervoor dat u vanaf het eerste bezoek aan de polikliniek tot aan de uiteindelijke behandeling deskundige informatie en begeleiding krijgt. Zij streven ernaar dat de oorzaak van uw klachten duidelijk is binnen twee bezoeken aan de polikliniek. De uroloog doet vervolgens een behandelvoorstel.

Voorafgaand aan het polikliniekbezoek

  1. Vragenlijsten
    De vragenlijsten die u van de huisarts heeft ontvangen, neemt u ingevuld mee naar het eerste bezoek. Vergeet ook uw verwijsbrief niet.
  2. Bloed- en urineonderzoek
    Bloed- en urineonderzoek vindt plaats op het bloedafnamelaboratorium. Dit kan op verschillende locaties: in Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen, in Gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn of bij een van de bloedafnameposten van Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland.

U mag gewoon eten en drinken vóór het bloedprikken. Ook is het niet nodig om thuis urine op te vangen voor het urineonderzoek. Het is wel belangrijk dat het bloed- en urineonderzoek een week voor het polikliniekbezoek plaatsvindt, zodat de uitslagen bekend zijn wanneer u op de polikliniek komt.

Het eerste polikliniekbezoek
U wordt op de polikliniek gezien door de uroloog. De uitslagen van het bloed- en urineonderzoek worden met u besproken, evenals de ingevulde vragenlijsten. Er wordt een lichamelijk onderzoek verricht en de kracht van de urinestraal wordt gemeten (flowmeting). Voor de flowmeting moet u met een volle blaas komen (zie folder ‘Flow-residumeting’). Daarna wordt een echo van de (lege) blaas en eventueel van de prostaat gemaakt.

Op basis van de uitslagen wordt zo mogelijk een diagnose gesteld en doet de uroloog u een voorstel voor behandeling. De behandeling kan bestaan uit medicatie, een operatieve ingreep en/of leefstijladviezen. Vaak kan uw huisarts daarna toezicht houden op het verloop van de klachten.

Het tweede polikliniekbezoek
Soms is het noodzakelijk dat aanvullend onderzoek wordt verricht om een volledige diagnose te kunnen stellen. Dit gebeurt tijdens het tweede bezoek. Een aantal onderzoeken wordt zo nodig verricht, waaronder blaasfunctieonderzoek, het bekijken van de binnenzijde van de blaas en prostaatechografie met prostaatpuncties. Op basis van deze gegevens komt de uroloog met een voorstel tot verdere behandeling.

Wat moet u zelf regelen?
Iedere patiënt van Ziekenhuis Amstelland heeft een inschrijfkaart nodig. Als u deze nog niet heeft, moet u deze vóór de bloedafname laten maken bij de inschrijfbalie. Dit kan op zowel locatie Amstelveen als locatie Uithoorn. U heeft hiervoor het bewijs van inschrijving van uw zorgverzekering en een officieel identificatiebewijs nodig.

Heeft u al een geldige inschrijfkaart van Ziekenhuis Amstelland, neem deze dan mee, controleer of de gegevens nog kloppen en laat deze indien nodig wijzigen bij de inschrijfbalie.

Verhinderd?
Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, bel dan zo snel mogelijk de polikliniek Urologie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Specialismen & afdelingen