Chronische pijn is een veel voorkomend ziektebeeld in de Westerse wereld. In Nederland alleen al zou het gaan om meer dan 2 miljoen volwassen mensen. Het specialisme Pijngeneeskunde houdt zich bezig met de behandeling van en ondersteuning bij chronische pijn.

Chronische pijn is een veel voorkomend ziektebeeld in de Westerse wereld. In Nederland alleen al zou het gaan om meer dan 2 miljoen volwassen mensen. Het specialisme Pijngeneeskunde houdt zich bezig met de behandeling van en ondersteuning bij chronische pijn.

Vrijwel iedereen ervaart pijn als iets heel vervelends, maar pijn heeft over het algemeen een duidelijke functie. Het is een alarmsignaal waarmee ons lichaam ons brein laat weten dat er ergens schade is of dreigt te ontstaan. Dit noemen we acute pijn. Wanneer pijn langer dan 3 maanden aanhoudt noemen we dit chronische pijn. Vaak is de oorzaak van deze pijn niet aantoonbaar of bijna niet meer aanwezig. Patiënten met chronische pijn worden meestal verwezen door de huisarts of medisch specialist, omdat deze pijn niet eenvoudig te behandelen is. De ervaring leert dat hoe langer de pijn bestaat, hoe groter de kans wordt dat dit uw manier van leven beïnvloedt. Hierdoor wordt uw pijnbeleving ook nadelig beïnvloed. Er ontstaat als het ware een vicieuze cirkel die niet meer te doorbreken lijkt. Om een behandelplan op te stellen dat op uw persoonlijke situatie is afgestemd, brengt de pijnbehandelaar tijdens de onderzoekfase eerst alle factoren in kaart die bij uw pijn een rol spelen. Als de pijnspecialist voldoende aanknopingspunten vindt om effect te verwachten van één of meer behandelingen, dan doet hij/zij u een behandelvoorstel.

Belangrijk is op te merken dat, ondanks het brede arsenaal aan behandelmethoden, helaas niet elke pijn volledig behandelbaar is. Vaak is het maximaal haalbare resultaat vermindering van de pijn en het leren omgaan met de pijn. Zodat deze niet langer uw leven beheerst.