Bij een provocatietest wordt eventuele overgevoeligheid van de luchtwegen bepaald. Hierbij wordt gebruikgemaakt van histamine, een lichaamseigen stof. Tijdens de test zal u worden gevraagd om door een longfunctieapparaat zo diep mogelijk in te ademen en vervolgens zo krachtig mogelijk uit te blazen. Met tussenpozen krijgt u een histamineoplossing om in te ademen. Daarna moet u weer een aantal keren krachtig uitblazen.

 

Als uw luchtwegen geprikkeld raken, kunnen zij zich vernauwen en kunt u mogelijk klachten ervaren, zoals een gevoel van benauwdheid of een hoestprikkel. Eventueel krijgt u een luchtwegverwijdend medicament om in te ademen aan het einde van het onderzoek.

Indien u zwanger bent of de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, geef dit dan door aan de longfunctieanalist. Er bestaat een mogelijkheid dat de afspraak op dat moment niet door zal kunnen gaan.

Tijdens het onderzoek vertelt de longfunctieanalist u stap voor stap wat er gaat gebeuren. Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.

Voorbereiding op het onderzoek

  • Antihistaminica en sommige longmedicatie dient u een bepaalde tijd vóór het onderzoek te staken. Lees de folder om te weten welke medicatie gestaakt dient te worden. Als u twijfelt of u uw medicatie moet stoppen, vraag het dan na bij de afdeling Longfunctie via telefoonnummer 020 – 755 6212.
  • U mag gewoon eten en drinken vóór het onderzoek.
  • Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Kom daarom op tijd.

Begeleider/kinderen meenemen
Eventuele begeleiding mag niet aanwezig zijn bij het onderzoek, maar kan wachten in de wachtruimte. Ook kinderen mogen niet bij het onderzoek aanwezig zijn. Wij adviseren u om kinderen thuis te laten, tenzij u begeleiding hebt.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u van de specialist. U krijgt een afspraak voor dit gesprek. De specialist bespreekt met u ook het vervolg.

Waar meldt u zich?
De afdeling Longfunctie bevindt zich bij de polikliniek Longziekten (B25). U kunt zich melden bij de receptie van de polikliniek Longziekten.

Contact
Heeft u nog vragen of wilt u graag specifiekere informatie, neem dan contact op met de polikliniek Longziekten (020 – 755 7031).

Specialismen & afdelingen