In de revalidatie gaat het erom dat u uw mogelijkheden zo goed mogelijk leert benutten, zodat u in uw dagelijks leven zoveel mogelijk kúnt doen wat u wílt doen. Als een bepaalde bezigheid niet meer lukt, lukt dat soms na training wel, wellicht op een andere manier of met hulpmiddelen. 

Vervoer naar ziekenhuis
Voor het vervoer naar Ziekenhuis Amstelland kunt u een (rolstoel)taxi inschakelen, als u daarvoor een medische indicatie heeft en u daarvoor verzekerd bent. Dit dient u zelf met uw zorgverzekeraar te regelen. Heeft u hier hulp bij nodig, dan kunt u dit aangeven tijdens uw eerste afspraak met de arts.

Eerste afspraak
Tijdens uw eerste bezoek aan de afdeling Revalidatie neemt de revalidatiearts uw klachten en bijkomende beperkingen met u door. Vervolgens bekijkt u samen of en welk revalidatieprogramma passend is. Hierbij zijn uw vragen en verwachtingen het uitgangspunt.

Behandelteam
Tijdens uw revalidatiebehandeling werkt u samen met een behandelteam. In een behandelteam zitten verschillende therapeuten, die nauw met elkaar samenwerken. Het behandelteam staat onder leiding van een revalidatiearts, die eindverantwoordelijk is voor de behandeling. Verder bestaat het team uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers en psychologen.

Het behandelteam kan desgewenst een beroep doen op deskundigen die op andere locaties van Reade of in Ziekenhuis Amstelland werken.

Uw behandeling
In de revalidatie gaat het erom dat u uw mogelijkheden zo goed mogelijk leert benutten, zodat u in uw dagelijks leven zoveel mogelijk kúnt doen wat u wílt doen. Als een bepaalde bezigheid niet meer lukt, lukt dat soms na training wel, wellicht op een andere manier of met hulpmiddelen. De revalidatie richt zich alleen op die gebieden waarin u beperkingen ondervindt.

 • Bewegen en mobiel zijn
  Spierkracht en bewegingsmogelijkheden worden onderzocht en er wordt nagegaan hoe ze verbeterd kunnen worden. Vaak wordt daarbij gebruikgemaakt van krachttraining en coördinatietraining. Verder kan bijvoorbeeld worden geoefend met autorijden, fietsen of gebruikmaken van het openbaar vervoer.
 • Zelfverzorging, wonen en huishouden
  Handelingen die moeite kosten – zoals wassen, aankleden, koken of afwassen – kunnen worden geoefend.
 • Communicatie
  Problemen in de communicatie – bijvoorbeeld met spreken, lezen, begrijpen of schrijven – worden in kaart gebracht en behandeld.
 • Werk en vrije tijd
  Het is vaak niet mogelijk om zomaar weer aan het werk te gaan of een opleiding te hervatten. Ook het (weer) oppakken van hobby’s kan lastig zijn. Dan wordt onderzocht wat zoal de mogelijkheden zijn op het gebied van opleiding, werk, vrijwilligerswerk en hobby’s.
 • Verwerking
  Als dat nodig is, wordt ondersteuning geboden bij het leren omgaan met beperkingen en/of het ziekteproces.

Behandelduur
Vooraf is meestal niet te zeggen hoelang de revalidatie gaat duren. Omdat ieder mens anders is en iedere beperking anders is, verschilt de behandelduur.

Na een periode van observatie en onderzoek bespreekt een van de teamleden met u de verwachte behandelduur.

Weekrooster
U krijgt 5 dagen voorafgaand aan de behandelweek uw nieuwe rooster per mail of eventueel per post toegezonden. Vragen over uw rooster of wijzigingen kunt u doorgeven aan de revalidantenbalie of middels het ‘Beschikbaarheidsformulier’, dat verkrijgbaar is bij de balie. Omdat wij de behandelroosters 1 week van tevoren maken, is het noodzakelijk dat wij tijdig op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen.

De planner probeert bij het plannen van uw rooster zoveel mogelijk rekening te houden met uw beschikbaarheid. Desondanks kan in uw rooster een ander tijdstip staan dan u heeft aangegeven. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Melden
Als u een afspraak heeft met de revalidatiearts, dan meldt u zich bij aankomst bij de revalidantenbalie.
U hoeft zich niet te melden voorafgaand aan een therapieafspraak met een behandelaar. U kunt dan plaatsnemen in de wachtruimte, waar de behandelaar u ophaalt.

Afspraken afzeggen
In het belang van een spoedige revalidatie vragen wij u geen behandelingen af te zeggen. Als het toch noodzakelijk is dat u een of meer behandelingen afzegt, doe dit dan zo spoedig mogelijk. Liefst 2 weken van tevoren. Als wij namelijk tijdig weten dat u niet kunt komen, kunnen wij de behandelaren en de behandelvoorzieningen voor een andere revalidant inplannen.Wanneer u uw afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt, kunnen wij de kosten niet in rekening brengen bij uw ziektekostenverzekeraar. Wij kunnen u daarvoor aansprakelijk stellen.

Behandeling stopzetten
Als u twee keer zonder af te melden niet op een afspraak verschenen bent, zijn wij genoodzaakt uw behandeling voorlopig te stoppen. U krijgt dan een telefonische afspraak bij uw revalidatiearts om te bespreken of en hoe de behandeling wordt voortgezet.

Niet tevreden? Laat het ons weten.
De afdeling Revalidatie wil u díe behandeling en ondersteuning bieden die u wenst. Waar nodig zullen wij de kwaliteit van onze dienstverlening blijven verbeteren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over een bepaalde behandeling of over bepaalde diensten en voorzieningen.

In de folder ‘Niet tevreden? Laat het ons weten!’ leest u meer over het indienen van een klacht of signaal. Deze is verkrijgbaar bij de folderrekken in de wachtruimte van de afdeling Revalidatie en op www.reade.nl.

Betalingsvoorwaarden/tarieven
Revalidatiebehandeling binnen een behandelteam van Reade is opgenomen in de basisverzekering. Voor vergoeding van behandeling van therapeuten buiten de revalidatiebehandeling verwijzen we u naar uw zorgverzekeraar. In de folder ‘Aansprakelijkheid voor de kosten van behandeling in Reade’ of op www.reade.nl leest u meer over de betalingsvoorwaarden en tarieven.

Specialismen & afdelingen