Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

Vanaf 1-4-2017 is er een nieuwe test beschikbaar voor zwangeren: de NIPT (niet invasieve prenatale test). Zwangere vrouwen hebben de keuze of zij screening wensen van hun ongeboren kind. Met behulp van bloedonderzoek bij moeder kan gekeken worden of het ongeboren kind een verhoogd risico heeft op Down, Edwards- of Patausyndroom.

Bij de polikliniek verloskunde van Ziekenhuis Amstelland kunt u een afspraak maken voor een counselingsgesprek over prenataal onderzoek tussen de 10 en 11 weken van uw zwangerschap via 020-7557019.

Specialismen & afdelingen