Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

Actieve levensbeëindiging of euthanasie is in dit ziekenhuis bespreekbaar. Centraal staat de vraag of er sprake is van een ‘ondraaglijk en uitzichtloos lijden’. In Nederland zijn wettelijke regels rondom euthanasie van kracht. Ziekenhuis Amstelland heeft deze regels vertaald in een protocol. Bij een euthanasieverzoek handelen artsen en verpleegkundigen volledig in overeenstemming met dit protocol. Op deze wijze zijn uiterste zorgvuldigheid en goede communicatie gewaarborgd.

Wat is euthanasie?

Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een arts, op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt. De handeling bestaat uit het toedienen van narcosemiddelen in een zeer hoge dosering. Iedere andere handeling dan hierboven genoemd is iets anders dan euthanasie. Het toedienen van medicamenten om symptomen te bestrijden of het laten slapen van de patiënt is dus geen euthanasie.

Specialismen & afdelingen