Een besnijdenis (circumcisie) is een kleine operatieve ingreep, waarbij de voorhuid van de penis wordt verwijderd.

Een besnijdenis kan om verschillende redenen worden verricht:

 • Wegens een vernauwing van de voorhuid (phimosis). Hierbij kan de voorhuid niet meer over de eikel worden teruggeschoven. Hierdoor kunnen ontstekingen van de voorhuid of van de eikel ontstaan, moeilijkheden met plassen, pijn tijdens erectie en geslachtsgemeenschap.
 • Bepaalde godsdiensten schrijven besnijdenis voor.
 • Soms laat men een besnijdenis verrichten omdat men dat hygiënisch vindt.

Hoewel de reden voor de ingreep verschillend kan zijn, is de behandeling in alle gevallen dezelfde.

Voorbereiding
Voor het onderzoek is thuis geen speciale voorbereiding nodig. De ingreep vindt plaats op de polikliniek en onder lokale verdoving. U kunt deze dag gewoon eten en drinken. Soms (bijvoorbeeld bij kinderen) wordt narcose toegepast en vindt de ingreep plaats op de afdeling Dagbehandeling; de uroloog zal dit dan met u bespreken. U kunt na de ingreep niet zelf deelnemen aan het verkeer. Regel voordat u naar het ziekenhuis gaat, dat iemand u na de ingreep op komt halen.

De ingreep
De ingreep wordt door de uroloog in samenwerking met een verpleegkundige uitgevoerd. In de kleedruimte ontbloot u uw onderlichaam. Hierna neemt u plaats op de behandeltafel. De penis wordt met jodium schoongemaakt, waarna een kleine hoeveelheid verdoving aan het begin van de penis, vlak bij de buik, onder de huid wordt ingespoten. Hierdoor wordt de gehele penis verdoofd, hoewel u vaak nog wel de penis voelt bewegen. Vervolgens worden steriele doeken om het wondgebied gelegd. U mag het oppervlak van de doeken niet aanraken.

Nadat de verdoving is ingewerkt wordt een snede in de voorhuid gemaakt, waarna deze wordt verwijderd. Soms zijn er verklevingen tussen voorhuid en eikel. Die worden tijdens de ingreep losgemaakt. De wond rond de eikel wordt gehecht met een krans van kleine hechtingen. Daarna wordt de wond verbonden met een vettig gaasje, dat niet aan de wond plakt, en een gewoon gaasje eromheen. Het plasgaatje op de top van de penis blijft hierbij vrij, zodat u gewoon kunt plassen.

Duur ingreep
De ingreep duurt ongeveer dertig minuten. Na één tot twee uur raakt de verdoving uitgewerkt en komt het gevoel in de penis weer terug.

Na de ingreep
U kunt direct weer naar huis. Wanneer de verdoving is uitgewerkt, kan het gebied van de ingreep gevoelig (meestal: branderig) zijn. Zo nodig kunt u, bijvoorbeeld voor de nacht, een pijnstiller nemen, zoals paracetamol, twee tabletten van 500 mg. tabletten. Om zwelling en pijn tegen te gaan, kan de penis het beste met de eikel omhoog gehouden worden (richting de navel).

Dat lukt het beste wanneer u een goed steunende onderbroek draagt, dus geen wijde boxershorts. Doe de dag van de ingreep en de erop volgende dag rustig aan en ga niet sporten.

Verwijder de ochtend na de ingreep de gaasjes. Vaak kunt u dat het beste doen terwijl u onder de douche staat, zodat u de gaasjes wat kunt losweken. Hierna dept u de wond droog. Soms bloedt het een beetje wanneer u de gaasjes verwijdert; dit is niet verontrustend. Ga de eerste week tweemaal per dag onder de douche. Spoel de wond goed af met water en dep droog. Draag eventueel wat bescherming in uw ondergoed omdat de wond iets vocht kan lekken.

U kunt bij de drogist een tube vaseline kopen. U kunt dan de eerste dagen  wat vaseline op de wond smeren.

De hechtingen lossen vanzelf op na één tot twee weken. Het wordt afgeraden om geslachtsgemeenschap te hebben, een bad te nemen en te gaan zwemmen totdat de laatste hechting is verdwenen. De meeste pijn is na ongeveer een week verdwenen en na ongeveer zes weken is de wond genezen.

Bijwerkingen

 • De wond bloedt altijd wat na.
 • Rond het wondgebied kan enige roodheid ontstaan.
 • Een blauwe verkleuring van (een deel van) de penis komt vaak voor.
 • Aangezien de eikel voorheen werd ‘beschermd’ door de nu verwijderde voorhuid, kan gedurende enkele weken sprake zijn van irritatie door kleding etc. Dit gaat vanzelf over.
 • Er kan tot twee weken nog wat gelig wondvocht tussen de hechtingen druppelen. Dit is normaal.
 • Door het wegnemen van de voorhuid zal de seksuele beleving veranderen.
 • Bij nachtelijke erecties kan er een hechting losraken. Dit kan geen kwaad en heeft geen verdere gevolgen.

Vragen en/of problemen
In de volgende gevallen moet u contact opnemen met de Polikliniek Urologie:

 • bij koorts boven 38,5 °C;
 • indien de penis erg gezwollen is;
 • als er pus of veel bloed uit de wond komt;
 • als de wond blijft bloeden.

Mogelijke complicaties
Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico’s op complicaties van een operatie, zoals nabloeding en wondinfectie. Gelukkig komen deze weinig voor.

Controle
Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee voor poliklinische controle. Na acht weken komt u voor controle terug op de polikliniek, bij uw uroloog.

Verhindering of ziekte
Als u door ziekte of andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de Polikliniek Urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Tot slot
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u deze altijd aan uw uroloog voorleggen. Deze folder betreft een algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijziging aanleiding geven. Dit wordt door uw uroloog met u besproken.

Specialismen & afdelingen