Sinds 1990 krijgen vrouwen tussen de 50 en 75 jaar iedere 2 jaar een uitnodiging voor deelname aan het Bevolkingsonderzoek op Borstkanker. Tijdens dit onderzoek wordt er een foto (mammogram) gemaakt van de borsten. Deze foto wordt door gespecialiseerde radiologen beoordeeld en indien u eerder heeft deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek, vergeleken met eerder gemaakte foto’s. Bij het overgrote deel van de vrouwen wordt geen afwijking gevonden. In sommige gevallen wordt er een afwijking gezien waarbij verder onderzoek noodzakelijk is. Ook in meer dan 60% van de gevallen betreft het hier nog steeds een goedaardige afwijking. 

Specialismen & afdelingen