Een urodynamisch onderzoek is een inwendig onderzoek waarbij de functie van de blaas wordt onderzocht. Hierbij kan onder andere de gevoeligheid, de activiteit en de capaciteit van de blaas worden bepaald. Ook wordt gekeken hoe het ophouden van de plas en het uitplassen gaat. Het onderzoek vindt poliklinisch plaats en wordt uitgevoerd door een verpleegkundige.

Tijdens het onderzoek wordt de blaas middels een katheter gevuld en wordt door de computer de druk in de blaas gemeten. Via een katheter in de anus wordt door de computer de druk in de buik gemeten voor het nauwkeurig kunnen beoordelen van de werking van de blaas. Electrodenplakkers meten de activiteit van de bekkenbodemspieren.

De verschillende metingen geven een overzicht van de blaasinhoud, de blaasdruk, de afsluiting van de blaas, het eventuele urineverlies, de uitstroomsnelheid van de urine en de spanning in de bekkenbodemspieren. Het onderzoek vindt in zittende houding plaats, waarbij u op een soort toilet zit en duurt ongeveer 1 uur.

De uitslag van het onderzoek
U krijgt de uitslag van het onderzoek tijdens de eerst volgende controle afspraak bij uw uroloog op de polikliniek.

Voorbereiding thuis
Het insmeren van de benen met bodylotion wordt afgeraden in verband met het plakken van pleisters. Soms is het noodzakelijk om tijdelijk te stoppen met bepaalde medicijnen die het functioneren van de blaas beïnvloeden. Indien dit in uw situatie van toepassing is, dan heeft de uroloog dit met u besproken.

Voorbereiding van het onderzoek
De verpleegkundige vraagt u:

 • uit te plassen op het toilet;
 • de kleding van het onderlichaam uit te trekken;
 • plaats te nemen op de onderzoekstoel met de benen gespreid in de beensteunen voor het inbrengen van de katheters en electrodenplakkers

Vervolgens wordt:

 • de penis of vagina gedesinfecteerd;
 • een katheter in uw blaas gebracht om de blaas geheel leeg te maken. Dit is nodig voor het onderzoek en de verpleegkundige kan zien of u de blaas leeg kan plassen. Na het leegmaken van de blaas wordt de katheter verwijderd.

Onderzoek
Het onderzoek zelf start met:

 • het inbrengen van de katheter in de blaas;
 • het plakken van 3 electrodenplakkers, 2 rondom de anus en 1 op het bovenbeen;
 • het inbrengen van de katheter in de anus

Het inbrengen van de slangetjes is niet pijnlijk maar kan wel een onaangenaam gevoel geven. De slangetjes worden op de huid vastgeplakt met behulp van pleisters, zodat deze op hun plaats blijven gedurende het onderzoek.

Vervolgens wordt de blaas langzaam gevuld met een zoutoplossing (NaCl 0.9 %) totdat u sterke aandrang tot plassen gaat voelen. De verpleegkundige vraagt u om tijdens het vullen de mate van aandrang te benoemen

1 = licht gevoel van aandrang.

2 = normaal gevoel van aandrang.

3 = sterk gevoel van aandrang.

4 = volle blaas (maximale capaciteit) sterke drang tot plassen en de plas niet meer op kunnen houden

De blaas wordt gevuld totdat u aangeeft dat u sterke drang tot plassen heeft en de plas niet meer op kunt houden. Dan wordt het vullen gestopt en de verpleegkundige vraagt u om uit te plassen langs het slangetje in de blaas.

Tijdens het onderzoek wordt u meermalen verzocht om te hoesten. Hiermee wordt de werking van de katheters gecontroleerd en kan worden vastgesteld of u eventueel tijdens het onderzoek urine verliest. Als alle metingen goed gelukt zijn, worden de katheters en pleisters verwijderd en is het onderzoek klaar. Soms kan het nodig zijn het onderzoek direct nogmaals uit te voeren. De verpleegkundige zal u dan uitleggen wat de reden hiervoor is.

Na het onderzoek
U kunt direct op eigen gelegenheid naar huis. Op de dag zelf tot enkele dagen na het onderzoek kan u last hebben van:

 • Pijnlijk en branderig gevoel tijdens en na het plassen;
 • Verhoogde plasdrang, doordat de plasbuis geïrriteerd is;
 • Bloed in de urine. Dit is niet verontrustend. Extra drinken en goed uitplassen helpt om deze klachten te verminderen

Wanneer contact opnemen

 • Als u na het onderzoek langdurig klachten houdt
 • Veel pijn krijgt
 • Bij koorts ( 38,5 °C of hoger )
 • Indien u aanmerkelijk moeilijker kunt plassen dan voor het onderzoek

Vragen en/of problemen
Bij problemen en/of vragen kunt u op werkdagen tussen 9.00 -12.00 uur en 14.00-16.00 uur contact opnemen met de polikliniek Urologie 020-7557038. Daarbuiten neemt u contact op met uw eigen huisarts of, buiten kantoortijden en in het weekend, met de Huisartsenpost.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?
Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Specialismen & afdelingen