Neuspoliepen zijn goedaardige zwellingen van het neusslijmvlies, die meestal ontstaan in de zeefbeenholten (één van de vier neusbijholten). Ze geven vervelende klachten.

De oorzaak voor het ontstaan van neuspoliepen is nog onbekend. Er zijn factoren die de kans op neuspoliepen groter maken:

  • allergische aanleg;
  • chronische ontstekingvan het neus- en neusbijholteslijmvlies;
  • overactief reagerend neusslijmvlies;
  • patiënten die lijden aan astma, met name in combinatie met intolerantie voor NSAIDs (zoals ibuprofen of aspirine.

Neuspoliepen ontstaan bijna altijd aan beide kanten. Neuspoliepen kunnen op alle leeftijden voorkomen, vooral tussen 30 en 40, maar bijna nooit op kinderleeftijd.

Eénzijdige neuspoliepen verdienen altijd extra onderzoek: het kan een uiting zijn van een éénzijdige kaakholte-ontsteking ten gevolge van bijvoorbeeld problemen met het bovengebit. Maar ook zeldzame vormen van neuspoliepen kunnen eenzijdig voorkomen.

Indien neuspoliepen ontstaan op jonge leeftijd, kan er sprake zijn van cystische fibrose. Dit wordt ook wel de taaislijmziekte genoemd, een erfelijke ziekte waarbij de slijmproducerende klieren van onder andere de luchtwegen betrokken zijn, waardoor de neus, neusbijholten en de longen chronisch ontstoken zijn.

Wat voor klachten veroorzaken neuspoliepen?

De belangrijkste klachten zijn neusverstopping, regelmatig optredend verkouden gevoel en een verminderde reuk en smaak. Minder vaak bestaan er klachten van hoofdpijn met een vol gevoel in het hoofd. In liggende houding verergeren meestal de klachten van neusverstopping. Verder blijkt dat een aandoening van de bovenste luchtwegen (neus en neusbijholten) veelal een nadelig effect heeft op het functioneren van de onderste luchtwegen (longen).

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Wanneer u bij de KNO-arts komt met bovengenoemde klachten, zal deze eerst een algemeen onderzoek doen, waarbij onder andere in de neus gekeken wordt. Vaak zijn de neuspoliepen op deze manier al zichtbaar. Soms zijn de neuspoliepen klein, verstopt en diep in de neus gelegen, zodat ze niet direct waarneembaar zijn. Deze poliepen kunnen zichtbaar worden gemaakt door het uitvoeren van een neusendoscopie. Dit is een kortdurend, poliklinisch onderzoek waarbij met een dunne camera hoger en dieper in de neus kan worden gekeken. Soms worden ook CT-scan verricht.

Wat is de behandeling van neuspoliepen?

Er zijn verschillende behandelingen. De keuze tussen de diverse vormen van behandeling is afhankelijk van de klachten en ook van de uitgebreidheid van de neuspoliepen.

Medicijnen

Behandeling met een corticosteroïde-bevattende neusspray of -druppels kan een duidelijke verkleining van de poliepen en een vermindering van de klachten geven. Het is in principe geen bezwaar deze medicijnen jarenlang te gebruiken. Daarnaast wordt regelmatig een neusdouche voorgeschreven, waarbij de neusdruppels aan de spoelvloeistof wordt toegevoegd. Deze behandeling is vaak langdurig nodig, omdat anders de poliepen snel terugkomen. Corticosteroïden (bijvoorbeeld prednison) kunnen ook in tabletvorm worden toegediend en geven vaak een opmerkelijke verbetering van de klachten. Deze toedieningsvorm van corticosteroïden mag vanwege de bijwerkingen slechts kortdurend zijn en maximaal 3x per jaar.
Er bestaan ook medicijnen onder de verzamelnaam ‘biologicals’ om neuspoliepen te behandelen. Deze medicijnen worden veelal door middel van een periodieke injectie toegediend. Een biological werkt in op het immuunsysteem, zodat de neuspoliepen kleiner worden. Om voor een behandeling met een biological in aanmerking te komen, moet u aan bepaalde eisen voldoen. Uw KNO-arts zal u uitleggen of u in aanmerking komt hiervoor. Deze behandeling kan op dit moment niet in het Ziekenhuis Amstelland worden geboden, u zult dan worden verwezen naar het Amsterdam UMC of het OLVG.

Operatie

  • (Endoscopische) neusbijholteoperatie (FESS): Bij deze operatie worden, onder plaatselijke of algehele verdoving, poliepen uit zowel de neus als de neusbijholten verwijderd.

Kans op een succesvolle behandeling?

Bij sommige patiënten blijken neuspoliepen, ondanks behandeling met medicijnen en operatieve verwijdering, weer terug te komen. Meestal wordt na de operatie langdurig een corticosteroïd-bevattende neusnevel gegeven, waardoor neuspoliepen mogelijk minder snel terugkomen. Ook is het in verband hiermee noodzakelijk een eventueel aanwezige allergie en ontstekingen te behandelen.
Behandeling van de aandoening van de bovenste luchtwegen heeft vaak een gunstig effect op het functioneren van de onderste luchtwegen.

Kunnen neuspoliepen kwaadaardig zijn?

Er bestaan kwaadaardige neuspoliepen, maar deze komen zeer zeldzaam voor. Wanneer een poliep een niet geheel normaal uiterlijk heeft en/of maar éénzijdig voorkomt, is het altijd noodzakelijk om de poliep geheel of gedeeltelijk te verwijderen, zodat door de patholooganatoom (weefseldeskundige) weefselonderzoek kan worden gedaan. Zodoende kan met zekerheid worden vastgesteld of er sprake is van gewone neuspoliepen of van kwaadaardige neuspoliepen.

Het kan zijn, dat u ondanks de uitleg van uw KNO-arts nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen met uw KNO-arts en om nadere uitleg te vragen. Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.