Een blokkade is een behandelvorm waarbij een zenuw(tak) wordt behandeld met een bepaald medicijn. Het doel hiervan is de pijn te verminderen (als het ware te ‘blokkeren’). Om te beoordelen of een therapeutische wortelblokkade een geschikte behandelvorm is, wordt vaak eerst een ‘proefblokkade’ gedaan. De pijnspecialist spuit daarbij ‘als proef’ een verdovingsmiddel in dat kortdurend werkt. Er wordt vervolgens gekeken wat het effect is van de verdoving. Daardoor krijgt de pijnspecialist een indruk van de oorzaak van uw pijnklachten en kan hij of zij beoordelen of een blokkade voor u een geschikte behandelvorm is.

Belangrijk om te melden
Neemt u altijd (voor uw volgende behandeling) contact op met de afdeling Pijnbehandeling als één van de onderstaande zaken op u van toepassing is en u deze nog niet heeft besproken met de pijnspecialist. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling:

 • Gebruik van bloedverdunnende medicijnen
  De pijnspecialist zal met u bespreken of en hoelang van tevoren u moet stoppen met de medicijnen.
 • Een (mogelijke) zwangerschap
  Tijdens de behandeling wordt gebruikgemaakt van röntgenstralen. Deze zijn mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind.
 • Suikerziekte
 • Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleister.

De dag van de behandeling
De behandeling vindt plaats in de behandelkamers, locatie C 43. Vanaf de hoofdingang volgt u rechts de gele route (31 t/m 50).

U meldt zich op tijd bij de balie van het Behandelcentrum. U kunt plaatsnemen in de wachtruimte.

In verband met het gebruik van röntgenstralen kan een eventuele begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Rekent u op een verblijf in het ziekenhuis van ongeveer één uur. Uw begeleider kan tijdens uw behandeling gebruikmaken van het restaurant in de hal.

De behandeling
U gaat op een smalle tafel liggen. Afhankelijk van de plaats waar de wortelblokkade gedaan wordt, ligt u op uw buik of uw rug. Onder röntgendoorlichting plaatst de pijnspecialist een naald, ter controle van de positie van de naald wordt contrastvloeistof ingespoten. Vervolgens spuit de pijnspecialist een verdovingsmiddel en een ontstekingsremmend middel in bij de zenuwwortel. De behandeling duurt ongeveer 10 minuten. Na de behandeling wordt u naar de pijnafdeling gebracht. Daar blijft u nog ongeveer een uur onder controle van de verpleegkundige.

Complicaties/bijwerkingen
De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een wortelblokkade optreden:

 • Tijdelijke krachtsvermindering of een doof gevoel in een arm of been. Dit is een gevolg van de verdoving. Na enkele uren is de verdoving uitgewerkt.
 • Als een bloedvaatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeduitstorting ontstaan. Dit veroorzaakt soms wat pijn.
 • Bij suikerpatiënten kunnen de bloedsuikerwaarden variëren.

Naar huis
Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

Weer thuis
Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u ’s avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden.

Pas na enkele weken kan het resultaat van de behandeling worden beoordeeld. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt. In een aantal gevallen moet de behandeling herhaald worden.

Let op!
De anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet meer betrouwbaar!

Vragen?
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Pijngeneeskunde (020 – 755 7010).

Specialismen & afdelingen