Wanneer de schildklier te weinig schildklierhormoon produceert, wordt gesproken over hypothyreoïdie. ‘Hypo’ betekent te weinig en ‘thyreoïd’ duidt op de schildklier. Voordat wordt besproken welke klachten hypothyreoïdie kan veroorzaken, volgt eerst enige algemene informatie over de schildklier.

De schildklier
Laag in de hals, net onder het strottenhoofd en voor de luchtpijp, ligt de schildklier. Dit orgaan produceert de belangrijke schildklierhormonen. Deze hormonen zijn noodzakelijk voor de groei, voor de ontwikkeling van het verstandelijk vermogen en voor vele stofwisselingsprocessen in het lichaam.

Welke klachten kan hypothyreoïdie veroorzaken?
De klachten en verschijnselen die bij hypothyreoïdie voorkomen, kunnen zich ook voordoen bij andere ziekten. Hierdoor is hypothyreoïdie een aandoening die soms pas laat wordt herkend. Vooral ook omdat de klachten meestal zeer geleidelijk ontstaan. Veelvoorkomende klachten zijn: traagheid, kouwelijk zijn, lusteloosheid, soms depressie, droge huid, slechte haar- en nagelgroei en een geringe gewichtstoename.

Hoe ontstaat hypothyreoïdie?
Meestal is het tekort aan schildklierhormoon het gevolg van afwijkingen in de schildklier zelf. De meest voorkomende oorzaken zijn:

  • een langdurige ontstekingsachtige ziekte van de schildklier;
  • een aangeboren afwijking van het schildklierweefsel;
  • gebruik van een bepaald soort geneesmiddelen.

Hoe wordt hypothyreoïdie behandeld?
Hoewel er verschillende oorzaken van hypothyreoïdie zijn, is de behandeling gelijk. Deze behandeling is erop gericht het tekort aan schildklierhormoon aan te vullen.

Voor deze aanvulling zijn er zuivere schildklierhormoonpreparaten beschikbaar. Deze geneesmiddelen moeten dagelijks op de nuchtere maag worden ingenomen. De behandelend arts stelt voor iedere patiënt de dosering nauwkeurig vast. De dosering wordt doorgaans langzaam opgehoogd, totdat de patiënt geheel klachtenvrij is. Dit instellen van de therapie wordt nauwkeurig gevolgd door middel van bloedonderzoek. Het is belangrijk om de adviezen van de behandelend arts op te volgen en niet zelf de dosering aan te passen.

Hoe gaat het verder?
Met enige regelmaat zal de behandelend arts de hoeveelheid schildklierhormoon in uw bloed controleren. In sommige gevallen zal het nodig zijn de dosering aan te passen. Meestal zult u deze schilklierhormoonbevattende geneesmiddelen levenslang moeten blijven gebruiken.

Zwangerschap
Bij zwangerschap dient u uw behandelend arts te raadplegen. Meestal heeft u dan een hogere dosering schildklierhormoon nodig.

Specialismen & afdelingen