Een PTNS behandeling is een neuromodulatie behandeling geschikt bij urine-incontinentie.

Waarom een PTNS-behandeling?
Een PTNS-behandeling is geschikt bij de volgende problemen:

  • extreem vaak plassen, zowel overdag als ’s nachts;
  • hevige aandrang om te plassen, die samengaat met urineverlies;
  • onbegrepen blaas- en bekkenbodempijn.

Wat is een PTNS-behandeling?
PTNS staat voor ‘percutaneous tibial nerve stimulation’, ofwel stimulatie van een onderbeenszenuw via een naald in de huid. Tijdens de behandeling wordt een zeer dunne naald geprikt in uw onderbeen, net boven de enkel. Dit is het gebied waarin de zenuwtak loopt die in nauw verband staat met de zenuwen van alle organen in het kleine bekken, zoals de blaas, de endeldarm en de sluitspier. De behandeling is veilig en vrijwel pijnloos.

Duur
U komt 12 weken achter elkaar, 1x per week, op de polikliniek Urologie voor een behandeling. Deze behandeling duurt 30 minuten. Afhankelijk van het resultaat wordt de therapie afgebouwd tot 1x per 3 maanden. Dit gebeurt in overleg met de arts.

Waar vindt de behandeling plaats?
De behandeling vindt plaats in een van de onderzoekskamers van de polikliniek. Er worden twee patiënten tegelijk behandeld, zodat de wachttijd voor de therapie beperkt blijft. Mocht u dit een bezwaar vinden, dan kunt u dit kenbaar maken bij de verpleegkundige. Wij kunnen dan met u bespreken of er andere mogelijkheden zijn.

Resultaat
Na ongeveer 6 weken is er iets te merken van de therapie. Een enkele keer blijkt de therapie niet effectief te zijn. Er moet dan gezocht worden naar een andere behandeling. De resultaten van de behandelingen worden met u geëvalueerd.

Voorbereiding
Was thuis uw voeten en trek gemakkelijke kleding aan. U mag geen crème op uw onderbenen en voeten gebruiken op de dag van de behandeling, vanwege de plakkers die gebruikt worden tijdens de behandeling.

De behandeling
Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de polikliniek Urologie (A10). Voor aanvang van de behandeling prikt de verpleegkundige een dunne naald aan de binnenzijde van uw onderbeen, iets boven de enkel, en sluit hierop een draad aan van een elektrostimulatieapparaat. Een tweede draad wordt aangesloten op een zelfklevende elektrodeplakker, die op of onder uw voet wordt geplakt. Vervolgens wordt het apparaatje ingeschakeld en de juiste frequentie bepaald. Het elektrische signaal geeft een tinteling in uw hiel of voetzool.

Na de behandeling
Direct na de behandeling kunt u uw dagelijkse werkzaamheden weer uitvoeren. Het tintelende gevoel kan nog kort aanhouden, maar verdwijnt vanzelf.

Verhindering of ziekte
Als u door ziekte of andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neemt u dan, liefst zo snel mogelijk, contact op met de polikliniek Urologie (telefoon 020 – 755 7038). In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Tot slot
Als u nog vragen heeft, dan kunt u deze altijd aan de continentieverpleegkundige of uroloog voorleggen. Deze folder betreft een algemene voorlichting.

Specialismen & afdelingen