Een CT is een apparaat waarbij de röntgenbuis rond het lichaam draait en al draaiend vanuit verschillende posities doorsneden van het lichaam maakt. Een computer gaat vervolgens al die verzamelde gegevens verwerken tot een serie beelden (dwarsdoorsneden), die daarna op allerlei manieren worden nabewerkt. De CT heeft de vorm van een grote open ring. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie.

De voorbereiding bij een CT is niet voor iedereen hetzelfde. Soms is een speciaal dieet nodig en soms is het noodzakelijk dat u eerder komt om water en/of contrastmiddel te drinken. Bij het maken van de afspraak krijgt u informatie of voorbereiding nodig is en zo ja, wat voor u de juiste voorbereiding is.

Onderzoek

Voor het onderzoek neemt u plaats op de onderzoekstafel van de CT. Tijdens het onderzoek schuift u een paar keer langzaam door de CT opening. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek goed stil blijft liggen. Bij CT van longen en/of buik hoort u via de intercom instructie hoe u moet ademen (inademen, vasthouden en doorademen).

Duur

Het onderzoek duurt 5 tot 20 minuten. Dit is afhankelijk van het lichaamsdeel dat onderzocht wordt.

Belangrijk

Mocht u zwanger zijn, of denken zwanger te kunnen zijn, meldt u dit dan voor het onderzoek aan uw arts of de radiodiagnostisch laborant.

Contrastmiddel (met jodium)

De radioloog bepaalt of een contrastmiddel via een infuus noodzakelijk is. Het inspuiten van dit contrastmiddel geeft een warm gevoel door het hele lichaam, een vieze smaak in de mond en een gevoel dat u moet plassen. Deze verschijnselen kunnen per persoon wisselen in hevigheid en trekken snel weer weg. Jodiumhoudende contrastmiddelen zijn middelen waarbij zelden bijwerkingen worden gezien. Via bloedonderzoek wordt eerst onderzocht of de werking van de nieren voldoende is om contrast toe te dienen. Zo nodig neemt uw arts maatregelen waardoor het CT onderzoek wél door kan gaan.

Heeft u eerder een allergische reactie gehad in verband met het toedienen van een contrastmiddel in de ader, dan moet u dit vóór het onderzoek melden aan uw arts of de radiodiagnostisch laborant.

Na het onderzoek

Als u een injectie met contrastmiddel heeft gehad, moet u nog 10 minuten in de wachtkamer wachten, daarna haalt de laborant het infuus uit uw arm. De uitslag Uw behandelend arts informeert u over de uitslag.

Specialismen & afdelingen