Door ziekte kunnen mensen minder eetlust hebben. Het is ook mogelijk dat een patiënt voor een operatie of onderzoek langere tijd niets mag eten. Dit terwijl ziekte juist veel energie vergt. Hierdoor kan het gewicht in korte tijd snel afnemen. Dit betekent dat zij (het risico lopen) ondervoed (te) raken. Dat is een probleem, want herstel gaat dan minder snel en kan mogelijk van invloed zijn op uw behandeling.

Ondervoeding als gevolg van ziekte is in de ziekenhuizen een veel voorkomend probleem. Ongeveer een op de drie patiënten is ondervoed of loopt het risico ondervoed te raken.

Om ondervoeding te voorkomen en te genezen wordt in Ziekenhuis Amstelland gebruik gemaakt  van SNAQ. Bij opname stelt de verpleegkundige vragen over gewichtsverloop en voedselinname (SNAQ score). Bij een score van twee of hoger krijgt de patiënt tijdens de opname drie extra tussendoortjes aangeboden.

Specialismen & afdelingen