Door middel van bio-impedantie (ook wel BIA- of VVMI meting genoemd) wordt bepaald uit hoeveel water, vet en spieren uw lichaam bestaat. Dit is noodzakelijk om uw voedingstoestand in te schatten.

U krijgt twee plakkers op uw rechtervoet en twee plakkers op uw rechterhand. Deze zijn met draadjes verbonden aan het meetinstrument. Een klein stroompje bepaalt de lichaamssamenstelling. U voelt niets van dit onderzoek en het is onschadelijk.

Tijdens het onderzoek vertelt de longfunctieanalist u stap voor stap wat er gaat gebeuren en wat hij/zij van u verwacht.

Voorbereiding op het onderzoek

  • Het is belangrijk dat u twee uur voor het onderzoek niet eet of drinkt.
  • Leegt u voorafgaand aan het onderzoek uw blaas op het toilet.
  • U mag geen sieraden dragen tijdens het onderzoek.
  • Als u een pacemaker heeft of metalen protheses in of aan het lichaam, meldt u dit dan aan de longfunctieanalist.
  • U mag zich niet extra inspannen voorafgaand aan het onderzoek.
  • Voor dames is het handig als zij geen panty’s dragen, kousjes kunnen wel.
  • U mag eventuele medicijnen voor de longen gewoon blijven gebruiken, evenals alle andere medicijnen. Tenzij dit onderzoek is gecombineerd met een ander onderzoek waarbij de longmedicatie wel gestopt moet worden.

Begeleider/kinderen meenemen
U kunt, wanneer u dit prettig vindt, iemand meenemen naar het ziekenhuis. Deze persoon mag niet aanwezig zijn bij het onderzoek. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Ook kinderen mogen niet bij het onderzoek aanwezig zijn. Wij adviseren u om kinderen thuis te laten, tenzij u begeleiding hebt.

De uitslag
De uitslag van uw onderzoek krijgt u van de specialist. U krijgt een afspraak voor dit gesprek. De specialist bespreekt met u het vervolg.

Waar meldt u zich?
De afdeling Longfunctie bevindt zich bij de polikliniek Longziekten (B25). U kunt zich melden bij de receptie van de polikliniek Longziekten.

Contact
Heeft u nog vragen of wilt u graag nog wat specifiekere informatie, neemt u dan contact op met de polikliniek Longziekten.

Specialismen & afdelingen