Een therapeutische hysteroscopie is een operatie in de baarmoeder via een kijkbuis (hysteroscoop). De belangrijkste redenen voor deze operatie zijn het verwijderen van poliepen en myomen (vleesbomen) van beperkte omvang, het behandelen van het slijmvlies van de baarmoeder, het opheffen van verklevingen in de baarmoeder, en het verwijderen van een tussenschot of een spiraaltje in de baarmoeder.

De ingreep vindt meestal plaats onder narcose of met een ruggenprik. Bij een diagnostische hysteroscopie gaat het anders: dit onderzoek dat vaak onder plaatselijke verdoving gebeurt, heeft als doel na te gaan of er afwijkingen aan de binnenkant van de baarmoeder zijn. De diagnostische hysteroscopie kan gecombineerd worden met kleine ingrepen zoals het verwijderen van een spiraaltje of een poliepje.

Afhankelijk van de grootte van de poliep of myoom vindt de ingreep op de operatiekamer of het behandelcentrum plaats. Op de operatiekamer wordt er gebruik gemaakt van elektrische stroom. Op het behandelcentrum werken we met een apparaat (myosure) dat het weefsel wegzuigt. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving van de baarmoederhals.

Specialismen & afdelingen