Multipel myeloom – of de ziekte van Kahler – ontstaat wanneer afwijkende plasmacellen in het beenmerg abnormaal gaan groeien. De cellen verspreiden zich via uw bloed naar andere botten in uw lichaam. De plasmacellen verspreiden zich soms ook naar plaatsen of organen buiten het bot, bijvoorbeeld naar uw darmen of longen.

De meest voorkomende klacht bij multipel myeloom is hevige pijn in uw botten. Ook kunt u last hebben van:

 • een verlammend gevoel in uw armen of benen
 • (snelle) botbreuken
 • pijnlijke zwellingen van de botten
 • vermoeidheid
 • infecties, vooral van uw lucht- en urinewegen
 • weinig trek, gewichtsverlies, misselijkheid en dorst
 • hartkloppingen

Om te onderzoeken of uw klachten op de ziekte van Kahler wijzen, verwijst uw huisarts u door naar het ziekenhuis.

Onderzoek

Bij een vermoeden van multipel myeloom worden vaak meerder onderzoeken gedaan:

 • Bloedonderzoek
 • Urineonderzoek
 • Röntgenonderzoek
 • Beenmergpunctie

Behandeling

De behandeling bestaat uit chemotherapie en soms bestraling. Uw behandelend hematoloog vertelt u welke behandeling u krijgt en geeft u er uitleg over.

Specialismen & afdelingen