Een echocardiogram is een onderzoek waarbij het hart zichtbaar wordt gemaakt met geluidsgolven.

Met een echoapparaat wordt geluid door de borst naar het hart gestuurd. Dit geluid is zo hoog dat het niet hoorbaar is. Het geluid wordt in het lichaam teruggekaatst. Hierna wordt het geluid door het echoapparaat opgevangen. Verschillen in de terugkaatsing geven een beeld van het hart. Dit is te zien op een beeldscherm.

Zo kunnen we afwijkingen aan de grootte, de vorm en de bewegingen van het hart zien. Daarnaast wordt er naar de hartkleppen gekeken en worden drukken in het hart gemeten.

Voorbereiding
Voor het onderzoek hoeft u geen voorbereidingen te treffen.

Dag van het onderzoek
Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de Polikliniek Cardiologie (locatie B26).

Het onderzoek
Bij dit onderzoek moet u uw bovenkleding uitdoen. De laborant doet een gel op de borst. Daarna houdt de laborant het echoapparaat op verschillende plaatsen tegen de borst. Zo kan hij/zij het hart vanuit verschillende hoeken bekijken. Het onderzoek duurt 20 minuten.

Uitslag
Na afloop van het onderzoek worden de opgenomen beelden via een speciaal analysestation  beoordeeld. Hierdoor is het niet mogelijk de uitslag direct aan u mee te delen. Er wordt een afspraak gemaakt met uw cardioloog om met u de uitslag te bespreken.

U krijgt na het onderzoek een afspraak mee voor op de polikliniek. Tijdens deze afspraak zal de arts de uitslag met u bespreken.

Als de laborant tijdens het onderzoek afwijkingen vindt waarvoor eerdere behandeling noodzakelijk is, zal de laborant met de cardioloog overleggen.

Vragen?
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Polikliniek Cardiologie, 020 – 755 7005.

Specialismen & afdelingen