Vanaf 1 januari 2014 krijgen mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Op www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl vindt u meer informatie over het onderzoek en wat het voor u kan betekenen.

Ontlastingtest

Het bevolkingsonderzoek bestaat uit een ontlastingstest. U ontvangt per post een buisje met daarin een staafje. Met het staafje prikt u in uw ontlasting (poep). Het staafje doet u vervolgens terug in het buisje. Dit buisje stuurt u met een ingevuld antwoordformulier terug in de retourenvelop. 
In het laboratorium wordt gekeken of er (resten van) bloed in uw ontlasting zit. Bloed in uw ontlasting is niet altijd met het blote oog zichtbaar. Meer over de ontlastingstest vindt u op de website van het RIVM.

Vervolgonderzoek

Na ongeveer twee weken krijgt u een brief thuisgestuurd met de uitslag. Als er bloed in uw ontlasting zit, kan dat te maken hebben met darmkanker. In de meeste gevallen gaat het echter om goedaardige oorzaken zoals aambeien en poliepen. Er is vervolgonderzoek nodig om dit vast te stellen. Dit onderzoek vindt plaats in het ziekenhuis. Het bestaat uit een intakegesprek met een verpleegkundige of arts, en een endoscopisch onderzoek. Dit zijn twee verschillende afspraken in het ziekenhuis. Op de website van het RIVM vindt u een uitleg van het vervolgonderzoek.

Vrijwillig en gratis

Deelname aan het bevolkingsonderzoek is vrijwillig. Het bevolkingsonderzoek wordt aangeboden door de overheid. Het eventuele vervolgonderzoek (intakegesprek en coloscopie) maakt geen deel uit van het bevolkingsonderzoek. De kosten hiervan worden vergoed door de zorgverzekeraar. Afhankelijk van het eigen risico moeten deelnemers mogelijk een deel hiervan zelf betalen.

Specialismen & afdelingen