Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

Tuberculose komt steeds minder frequent voor in Nederland. Toch is de ziekte nog niet verdwenen. Dit komt met name door de lange, verre reizen die mensen maken en de immigratie van allochtonen uit landen waar tuberculose veel voorkomt.

Longartsen zijn uitgebreid opgeleid om patiënten met tuberculose te diagnostiseren en behandelen. Niet alleen als er sprake is van longtuberculose, maar ook bijvoorbeeld bij tuberculose van de lymfklieren. Samen met de longartsen en tuberculoseartsen van de GGD Amsterdam, afdeling tbc, behandelen wij de patiënten. De GGD zorgt voor bron- en contactonderzoek.

Reumatologen, Maag-, Darm-, Leverartsen (MDL) en huidartsen schrijven soms medicijnen voor die de afweer van het lichaam ernstig verlagen. Als je besmet bent met tbc-bacterie, kan je tuberculose krijgen als je zo’n lage weerstand hebt. Voordat de behandeling begint, komt de patiënt bij de longarts. Door een Mantoux-test en aanvullende vragen wordt gekeken of er een kans is op het ontwikkelen van tuberculose. Zo nodig is dan uit voorzorg een behandeling nodig.

Specialismen & afdelingen