Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

Om u (of uw kind) zo goed mogelijk te begeleiden rondom de operatie, wordt op de Polikliniek Anesthesie een preoperatief onderzoek gedaan. Tijdens het bezoek aan uw behandeld specialist op de polikliniek wordt hiervoor een afspraak gemaakt.

Volwassenen
Ter voorbereiding op uw operatie en opname vindt er een intakegesprek plaats tussen u, de anesthesioloog en de verpleegkundige. U krijgt mondelinge en schriftelijke informatie over de opname, operatie, anesthesie (narcose) en u krijgt informatie over eventuele bloedtransfusie. U wordt gevraagd naar de gegevens van uw contactpersoon en uw medicijngebruik. Daarnaast is het belangrijk dat u van te voren de vragenlijst anesthesiologie invult. Dit formulier kunt u via MijnZHA invullen nadat u met DigiD bent ingelogd.

U krijgt tijdens het intakegesprek schriftelijke instructies mee voor uw opname:

  • Eten en drinken vóór de operatie.
  • Het gebruik van rookwaren, alcohol en drugs vóór de operatie.
  • Met welke hygiëneregels u rekening moet houden.
  • Wat u mee moet nemen en wat u thuis laat.

Keuzehulp anesthesie
U kunt ook de keuzehulp anesthesie downloaden. Hierin wordt uitgelegd welke soorten anesthesie en pijnstilling er zijn en welke voor- en nadelen elke soort heeft. Deze keuzehulp wordt uitgegeven door de Nederlandse vereniging van anesthesiologie.

Kinderen
Als uw kind geopereerd wordt, is het noodzakelijk dat u met uw kind een bezoek brengt aan de anesthesist. De afspraak met de anesthesist is op een woensdag.

Een ziekenhuisopname en een operatie zijn voor de meeste kinderen heftige gebeurtenissen. Het is moeilijk te voorspellen hoe uw kind reageert. Wel is bekend dat met een goede voorbereiding uw kind de opname veel makkelijker doorstaat en verwerkt. Voorbereiding verhoogt het gevoel van controle, de situatie wordt meer voorspelbaar. De kans dat de handeling goed verloopt wordt groter en het maakt dat kinderen er positiever op terug zullen kijken. Eerlijkheid over wat er gaat gebeuren zorgt er voor dat de kinderen vertrouwen blijven houden in wat hen wordt verteld.

Het is aan te raden de voorlichtingsvideo vooraf met uw kind te bekijken.

    Bezoek aan de polikliniek
    Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij bezoek aan de polikliniek.

    Specialismen & afdelingen