Xifodynie is een weinig bekende aandoening waarbij er een drukkende pijn wordt ervaren op het zwaardvormig aanhangsel (xifoïd), aan de onderzijde van het borstbeen ter plaatse van het maagkuiltje. 

Xifodynie heeft geen specifieke symptomen waaraan het te herkennen is. Er kan sprake zijn van pijn op de borst, buikpijn, rugpijn en soms keelpijn of pijn in de armen. Het meest specifieke kenmerk is drukpijn op het xifoïd. De pijnklachten kunnen er soms voor zorgen dat u niet meer alles kunt doen, wat u voorheen wel kon. Daarnaast kunnen de pijnklachten al langere tijd bestaan zonder dat men de oorzaak gevonden heeft. Veelal hebben patiënten een lang traject doorlopen van allerlei onderzoeken zonder resultaat.

Behandelingen Xifodynie

  • Injectie van (tijdelijk) verdovingsmiddel Bupivacaïne 0,25% rondom het xifoïd:
    Een injectie van Bupivacaïne 0,25% zorgt vaak voor tijdelijke verlichting en kan dienen om achter de diagnose te komen. Bij verlichting kan gekozen worden om injectie te herhalen. Het neemt overigens niet de oorzaak weg.
  • Excisie van het xifoïd:
    Als de diagnose duidelijk is dan kan overwogen worden om het xifoïd door middel van een operatie in dagopname te verwijderen onder algehele narcose. Het is een ingreep van ongeveer 20 minuten. Gemiddeld duurt het herstel ongeveer een week.

Specialismen & afdelingen