De belangrijkste functie van uw longen is het lichaam voorzien van zuurstof en het verwijderen van koolzuurgas. Soms zijn deze functies (tijdelijk) verstoord. Uw arts kan dit op verschillende manieren laten onderzoeken. Vanzelfsprekend kiest hij het onderzoek dat het beste aansluit bij uw klachten en/of de aard van uw aandoening die daar mogelijk de oorzaak van is.

Het onderzoek
Met een bodyplethysmografie worden de totale longcapaciteit en het reservevolume in de longen gemeten, wanneer u helemaal heeft leeggeblazen. Tevens wordt de weerstand over de luchtwegen gemeten. Bij deze test zit u in een doorzichtige cabine, die u altijd van binnenuit open kunt maken. De longfunctieanalist vraagt u eerst even normaal te ademen, vervolgens kort tegen een klepje in en uit te ademen en daarna op een teken in een keer maximaal uit- en in te ademen.

Tijdens het onderzoek vertelt de longfunctieanalist u stap voor stap wat er gaat gebeuren en wat hij/zij van u verwacht.

Voorbereiding op het onderzoek

  • U mag gewoon eten en drinken voor het onderzoek.
  • Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Komt u daarom op tijd, zodat u even bij kunt komen in de wachtruimte.
  • Longfunctieonderzoek is niet pijnlijk, maar wordt soms wel als belastend ervaren. Ziet u ergens tegen op, ervaart u tijdens het onderzoek pijn of ongemak of heeft u vragen, geeft u dit dan aan bij de longfunctieanalist die bij u het onderzoek uitvoert. De longfunctieanalist zal u tijdens het onderzoek begeleiden en goed coachen om zo eruit te halen wat voor u maximaal is.

Begeleider/kinderen meenemen
U kunt, wanneer u dit prettig vindt, iemand meenemen naar het ziekenhuis. Deze persoon mag niet aanwezig zijn bij het onderzoek. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Ook kinderen mogen niet bij het onderzoek aanwezig zijn. Wij adviseren u om kinderen thuis te laten, tenzij u begeleiding hebt.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw specialist. U krijgt een afspraak voor dit gesprek. De specialist bespreekt met u het vervolg.

Waar meldt u zich?
De afdeling Longfunctie bevindt zich bij de polikliniek Longziekten (B25). U kunt zich melden bij de receptie van de polikliniek Longziekten.

Contact
Heeft u nog vragen of wilt u graag nog wat specifiekere informatie, neemt u dan contact op met de polikliniek Longziekten via 020-755 7031.

Specialismen & afdelingen