Bij een breuk of een verdenking van een breuk in het scheepsvormige botje (het scaphoïd) in de hand wordt altijd met gips behandeld waarbij de duim voor een groot gedeelte erbij in zit. Dit komt doordat dit handwortelbeentje ook deels voor de beweging van de duim zorgt.

Het scaphoïd botje is erg slecht doorbloed, waardoor het langzaam geneest en breuken niet altijd meteen zichtbaar zijn. Daarom wordt er ook bij een verdenking van een breuk, doordat u bijvoorbeeld drukpijn aangeeft op die plek en er geen breuk te zien is op de röntgenfoto, voor gekozen om met een spalk te behandelen. U komt dan na ongeveer 10 dagen terug voor herbeoordeling.

Wanneer er echt een breuk zit en het geen kneuzing is in het gebied, begint een lange periode van gips. Dit kan 6-12 weken duren.

Specialismen & afdelingen