Het specialisme Ouderengeneeskunde richt zich op (kwetsbare) ouderen met meerdere aandoeningen tegelijk. Op deze polikliniek werken internisten-ouderengeneeskunde samen met meerdere medisch specialisten en een geriatrisch verpleegkundige. Na verschillende onderzoeken op één dag volgt een behandeladvies aan de huisarts.

Het aandachtsgebied ouderengeneeskunde valt onder de afdeling interne geneeskunde. Een internist-ouderengeneeskunde behandelt en begeleidt ouderen en chronisch zieken met meerdere aandoeningen. Ouderen met complexe of chronische ziekten kunnen via de huisarts een internist-ouderengeneeskunde inschakelen voor advies. Voor dit advies kijkt de internist-ouderengeneeskunde niet alleen naar de ziekte(n), maar óók naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van de patiënt en zijn omgeving. Er is veel aandacht voor de kwaliteit van het leven van de patiënt.

Opname in het ziekenhuis
Oudere patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis zijn vaak kwetsbaar en hebben een hogere kans op complicaties. Doordat er vaak sprake is van meerdere aandoeningen, meerdere medicijnen en verminderde reserves. Bij opname worden oudere patiënten daarom gescreend op kwetsbaarheid. Hierbij gaat het in de eerste plaats om acute verwardheid (delier), vallen en fysieke beperkingen.

Ziekenhuis Amstelland is op verschillende terreinen bezig om de zorg voor (kwetsbare) ouderen te verbeteren en het consultteam ouderengeneeskunde is daar één van. Zo nodig komt de verpleegkundig consulent ouderengeneeskunde bij de patiënt langs voor advies. Zij zit in het consultteam ouderengeneeskunde, samen met de internisten ouderengeneeskunde. Het team heeft als doel complicaties en functieverlies door ziekenhuisopname te beperken. Het team geeft behandeladviezen aan de betrokken zorgverleners. Zo kan bijvoorbeeld het medicatiegebruik kritisch worden bekeken, of worden meegedacht met complexe zorg- en behandelbeslissingen.

Icoon Folders
Icoon Afspraak maken/wijzigen

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, geef dit dan minimaal 24 uur van te voren door. Dit kan ook via MijnZHA.

Wijzigingen of annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven.

Icoon MijnZHA

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

  • Het wijzigen van uw afspraak
  • Vragen aan het behandelteam
  • Uitslagen bekijken
  • Herhaalrecepten aanvragen
  • Uw dossier downloaden
  • Uw gesprek voorbereiden
  • Brieven inzien
Icoon Wachttijd

Voor de actuele wachttijd kijk hier.

Icoon Nuttige links