Astma kenmerkt zich door een aanvalsgewijze benauwdheid of hoestbui.

Dit komt doordat de luchtwegen gevoelig zijn voor allerlei stoffen in de lucht. Hierdoor vernauwen de luchtwegen, wat leidt tot benauwdheid of hoesten. De diagnose wordt gesteld met behulp van longfunctieonderzoek. Soms is spirometrie met salbutamol / ipratropium al voldoende voor de diagnose. Vaak is een histamineprovocatietest nodig.

Soms gaat de astma gepaard met allergie. Hier doen de artsen middels bloedonderzoek of een huidtest onderzoek naar.

Ook hebben sommige astmapatiënten last van de neus (poliepen of allergie van het neusslijmvlies). Zij worden hiervoor soms naar de KNO-arts verwezen. Bij ernstig astma bestaat de mogelijkheid voor een second opnion doorverwezen te worden naar het AMC of te revalideren in Merem Medische Revalidatie  (Soestdijkerstraatweg 129, 1213 VX Hilversum ).

Specialismen & afdelingen