Wanneer een kind psychische zorg nodig heeft, betekent dit niet dat hij/zij niet ‘echt’ ziek is of zich aanstelt. Lichamelijke en psychische klachten zijn vaak nauw met elkaar verbonden. Wanneer een kind bijvoorbeeld griep heeft, is het vaak sneller in tranen.

Psychische zorg, waarom?

Als de kinderarts geen of moeilijk een medische diagnose kan stellen bij het kind, kan het zijn dat de klachten veroorzaakt worden door psychische problemen. Ook kan er behandeling nodig zijn om het kind met (medische) klachten om te leren gaan.

De kinderpsychologen hebben tot doel te zorgen dat het kind minder last heeft van de klachten waarvoor het bij de kinderarts is geweest.

Psychische problemen

Psychische problemen zijn moeilijker ‘grijpbaar’ dan lichamelijke ziekten. Een kind kan bijvoorbeeld last van buikpijn hebben, omdat het kind boos is, of iets niet wil. Maar soms weet het kind niet waarom het boos of angstig is. Door te praten met de kinderpsycholoog worden de psychische problemen soms duidelijk en kunnen ze behandeld worden.

Psychische problemen bij kinderen en jongeren kunnen zeer uiteenlopend zijn: van gedragsmoeilijkheden tot een traumatische ervaring. Maar het kind kan ook last hebben van een combinatie van lichamelijke en psychische klachten.

Specialismen & afdelingen