Het specialisme Verloskunde biedt uitstekende tweedelijns zorg aan zwangere vrouwen, kraamvrouwen en hun pasgeboren baby. Naast goede medische zorg wordt ook aandacht besteed aan complementaire (aanvullende) zorg met aandacht voor lifestyle.

[Select text to request a translation]

Elke zwangere vrouw wordt gestimuleerd haar persoonlijke bevalplan op te stellen, begeleid door de gynaecoloog. Wij beschikken over zes verloskamers, zo is er altijd plaats om te bevallen. Op alle verloskamers is het ook mogelijk om te bevallen in bad, indien gewenst met ondersteuning van goede pijnbestrijding. Wij bieden remifentanil, lachgas en een ruggenprik aan.

Binnen het specialisme Verloskunde (Obstetrie) worden patiënten behandeld die klachten of problemen kunnen hebben rondom de zwangerschap, de bevalling en het kraambed. De vrouwen worden begeleid op de Polikliniek verloskunde en op de verpleeg- en kraamafdeling verloskunde. Vrouwen kunnen ook zonder dat zij medische begeleiding nodig hebben, met hun eigen verloskundige, in Ziekenhuis Amstelland bevallen. Dit wordt een  poliklinische bevalling genoemd.

Bevallen in Ziekenhuis Amstelland

Als u zwanger bent, staat u een bijzondere tijd te wachten. Maar ook een tijd die extra aandacht van u en uw partner vraagt. Natuurlijk wilt u het beste voor uw kind. Om alle zaken rond uw zwangerschap en bevalling goed te regelen vindt u hier meer informatie over bevallen in Ziekenhuis Amstelland.

Informatieavond bevallen in Ziekenhuis Amstelland
De informatieavond wordt verzorgd door een verpleegkundige en een tweedelijnsverloskundige. U krijgt informatie over de ziekenhuisopname, de bevalling, borstvoeding en kraamzorg. Ook geven we u graag een rondleiding over de verloskamers. Wanneer dit niet mogelijk is door drukte op de afdeling, laten we u een video zien die een duidelijk beeld geeft.

Data: zie aanmeldformulier informatie bevallen Nederlands | register information about giving birth English
Locatie: Ziekenhuis Amstelland, Ontmoetingsruimte
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur

Het bijwonen van deze avond is gratis en verplicht u tot niets. Om een goede spreiding te verkrijgen vragen wij u zich aan te melden voor de bijeenkomst in de 7e maand van uw zwangerschap (vanaf 28 weken). Er is een maximaal aantal personen gesteld voor bijeenkomsten. Wanneer de avond volgeboekt is, nemen wij contact met u op.

  Icoon Poliklinische -/klinische bevalling

  Als u onder behandeling van een verloskundige bent, kunt u thuis bevallen of in het ziekenhuis. Dit is een poliklinische bevalling.
  Als u onder behandeling van een gynaecoloog bent, kunt u alleen in het ziekenhuis bevallen. Dit is een klinische bevalling.

  Poliklinische bevalling
  Een bevalling is poliklinisch als u met uw eigen verloskundige in het ziekenhuis komt om te bevallen.

  Bij een poliklinische bevalling is inbegrepen:

  • Verblijf van maximaal 24 uur in het ziekenhuis met de daarbij behorende verzorging en verpleging. Het ontslag uit het ziekenhuis vindt plaats wanneer de verloskundige dit verantwoord vindt (min. 2 uur, max. 24 uur).
  • Gebruik van een verloskamer.
  • De bij een normale bevalling gebruikelijke genees- en verbandmiddelen en laboratoriumonderzoek.

  Aan een poliklinische bevalling zonder medische indicatie zijn kosten verbonden. Informeer bij uw zorgverzekeraar hoeveel de eigen bijdrage is.

  De rekening van de poliklinische bevalling wordt naar uw huisadres gestuurd. Als u zich al heeft opgegeven en de bevalling gaat uiteindelijk niet plaatsvinden in Ziekenhuis Amstelland, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk melden bij de afdeling Verloskunde, telefoonnummer (020) 755 7111.

  Klinische bevalling
  Hoewel een zwangerschap iets natuurlijks is, kan het nodig zijn om medische controles in het ziekenhuis te hebben bij de gynaecoloog, klinisch verloskundige of arts-assistent in plaats van bij de verloskundige. Bijvoorbeeld vanwege problemen tijdens een vorige zwangerschap of bij bepaalde aandoeningen die al voor de zwangerschap bestonden of tijdens de zwangerschap zijn ontstaan.

  Als u in het ziekenhuis bevalt vanwege medische noodzaak of vanwege (onverhoopte) complicaties tijdens de bevalling, dan is dit een klinische bevalling. U bent onder behandeling van een gynaecoloog en de bevalling wordt begeleid door de klinisch verloskundige. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de gynaecoloog.

  Voor een klinische bevalling geldt dat de rekeningen die uzelf betreffen direct door het ziekenhuis naar uw zorgverzekeraar worden verstuurd, wanneer het ziekenhuis een contract heeft met uw zorgverzekeraar.
  De rekeningen die uw baby betreffen worden naar uw huisadres gestuurd. Meld uw baby daarom zo snel mogelijk aan bij uw zorgverzekeraar. Zodra het polisnummer bekend is, kunt u de rekening met vermelding van het polisnummer terugsturen naar het ziekenhuis.

  Icoon Voorbereiding op de bevalling

  Wat neemt u mee?

  • Kleding: gemakkelijk zittende kleding om te bevallen (t-shirt of nachthemd), ongeveer 5 (grote) slips, (voedings-)bh, nachtkleding, ochtendjas, pantoffels, badslippers.
  • Toiletartikelen: kam of borstel, douchegel, shampoo, deodorant, tandenborstel en tandpasta. Handdoeken en washandjes zijn beschikbaar.
  • Eventueel ter ontspanning: warmwaterzak, tijdschriften, discman/MP3-speler/Ipod.
  • Overige: een geldig legitimatiebewijs, geldig verzekeringsbewijs van u en uw partner, zwangerschapskaart (als u bij een verloskundige bevalt), fototoestel/videocamera, telefoon(nummers), een twee euromuntstuk voor een rolstoel.
  • Voor uw baby: drie hemdjes of rompertjes, drie truitjes en broekjes of boxpakjes, borsteltje, mutsje, sokjes, Maxi-cosi.

  Wat regelt u voor de bevalling?

  • Kraamzorg: Het is belangrijk om u voor de 16e week aan te melden bij een kraamzorginstantie. In deze regio zitten o.a. De Kraamvogel, De Waarden, ZINkraamzorg, TSN, Take Good Care en kraam&co. Afhankelijk van de soort kraamzorg die u heeft geregeld (kraambezoek, 5 of 8 uurszorg) wordt het tijdstip van ontslag in overleg met u vastgesteld.
  • Inschrijfformulier (bij poliklinische bevalling): Wij verzoeken u het ingevulde inschrijfformulier, wat u krijgt bij de Polikliniek Gynaecologie, te retourneren.

  Waardevolle eigendommen
  Laat waardevolle eigendommen zoals sieraden en grote hoeveelheden geld thuis. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, verlies of beschadiging.

  Wanneer belt u de verloskundige of het ziekenhuis?

  • Bij twijfel of ongerustheid, bijvoorbeeld: minder leven voelen, koorts of onverklaarbare pijn in de buik.
  • Als u denkt dat u vruchtwater verliest. Let dan op de kleur; de verloskundige of gynaecoloog vraagt hier naar. Als het mogelijk is, is het wenselijk dat u wat vruchtwater opvangt.
  • Bij vaginaal bloedverlies.
  • Het optreden van ontsluitingsweeën om de vier à vijf minuten met een duur van één minuut, gedurende één uur.
  • Op basis van afspraken die de verloskundige of gynaecoloog met u maakt.

  Niet verzekerd/in het buitenland verzekerd
  Als u onverzekerd of in het buitenland verzekerd bent, dient u voorafgaand aan uw bevalling een voorschot van 350 euro bij de Inschrijfbalie te voldoen.

  Spoedopname
  Soms is een opname in het ziekenhuis acuut, zodat er weinig tijd is voor de voorbereiding. Bij een spoedopname is de volgorde van handelingen afhankelijk van de ernst van de ziekte of klacht. De artsen, verloskundigen en verpleegkundigen informeren u hierover zo goed mogelijk.

  Folder: Informatie voor zwangeren (30 weken)

  Icoon De bevalling

  Naar het ziekenhuis
  Wanneer u poliklinisch bevalt met uw eigen verloskundige, bepaalt de verloskundige wanneer u naar het ziekenhuis kunt gaan. De verloskundige meldt uw bezoek vervolgens bij de verpleging. Ook overlegt de verloskundige over eventuele bijzonderheden en over het tijdstip waarop zij naar het ziekenhuis komt.
  Bij aankomst in het ziekenhuis meldt u zich bij de balie van de afdeling Verloskunde.

  Als u wordt behandeld door een gynaecoloog (klinische bevalling), neemt u contact op met de afdeling Verloskunde, tenzij de gynaecoloog een andere afspraak met u heeft gemaakt. U hoort dan van de verpleegkundige of klinisch verloskundige (= verloskundige verbonden aan het ziekenhuis) wat u kunt doen.
  Bij aankomst in het ziekenhuis meldt u zich bij de receptie van het ziekenhuis.

  Bij aankomst wordt u direct naar een verloskamer gebracht, waar de bevalling plaatsvindt.

  Faciliteiten verloskamers
  Wij proberen het verblijf op de verloskamer zo aangenaam mogelijk te maken. Er is een aantal faciliteiten, zoals een elektrisch bedienbaar verlosbed en een telefoon. Het gebruik van uw eigen mobiel is toegestaan op de verloskamers. U heeft de beschikking over een badkamer met douche. De verloskamers bieden ook de faciliteit om de hartslag van uw baby op een scherm te volgen, wat de veiligheid ten goede komt. U kunt altijd hulp vragen via het verpleegkundig oproepsysteem.

  Folder: Pijnbestrijding tijdens de bevalling

  Icoon Als de bevalling anders gaat dan verwacht

  Soms duurt de zwangerschap te lang of zijn er andere redenen om er toe over te gaan de bevalling op gang te brengen. Wij spreken dan over het ‘inleiden’ van de bevalling. Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis. Op de dag van de inleiding belt u eerst met de afdeling Verloskunde 020 – 755 7111. Als de inleiding die dag doorgaat, komt u rond 07.45 uur, of op het tijdstip dat met u is afgesproken, op de afdeling. U wordt ontvangen door een verpleegkundige of klinisch verloskundige. Uw hartslag, temperatuur en bloeddruk worden gecontroleerd en er wordt een CTG (hartregistratie van de baby) gemaakt. De klinisch verloskundige of arts doet een inwendig onderzoek.

  Afhankelijk van de situatie brengt de arts of klinisch verloskundige een ballonkatheter aan in de baarmoedermond (1) of krijgt u een infuus (2).

  1. De ballonkatheter is bedoeld om de baarmoedermond ‘rijp’ te maken. De opgeblazen ballon aan de top van de katheter zorgt ervoor dat u hormonen maakt. Als de ballon er na ongeveer een dag uit valt kunnen de vliezen gebroken worden en krijgt u een infuus voor het verder inleiden van de bevalling.
  2. Via het infuus krijgt u medicijnen die de weeën op gang brengen. Deze medicijnen werken het beste als de vliezen gebroken zijn. Daarom zal de arts of klinisch verloskundige eze tijdens een inwendig onderzoek proberen te breken.

  Na het starten van de inleiding is het verloop van de bevalling in principe niet anders dan bij een ‘gewone’ bevalling. Het infuus houdt u in tot na de geboorte van de placenta.

  Stuitligging
  Wanneer de baby in stuitligging ligt, kiest u in overleg met de gynaecoloog voor een vaginale bevalling of een keizersnede. Een vaginale bevalling bij een stuitligging moet in het ziekenhuis plaatsvinden. De bevalling kan namelijk moeilijker en trager verlopen dan wanneer het hoofdje het eerst wordt geboren.

  Bij een bevalling in stuitligging geldt:

  • Er wordt een dwarsbed gemaakt (verkort bed, benen in beensteunen).
  • U wordt gekatheteriseerd (plaatsen van slangetje in de blaas om urine af te laten lopen).
  • U wordt zo nodig ingeknipt onder plaatselijke verdoving.

  Op het allerlaatste moment drukt de verpleegkundige, verloskundige of arts vaak vlak boven het schaambeen mee. Op die manier kan de baby gemakkelijker geboren worden.

  Als alles zonder complicaties verloopt, kunt u met uw baby de volgende dag weer naar huis.

  Vaginale kunstverlossingen
  Het kan gebeuren dat er hulp nodig is om de baby geboren te laten worden. Hulp is nodig als de bevalling zo lang duurt dat de gezondheid van moeder of kind gevaar loopt. De bevalling wordt dan bespoedigd met behulp van de vacuümpomp of de tang. Deze ingrepen worden verricht onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog. Bij een vacuümverlossing (vacuümextractie) plaatst de arts of klinisch verloskundige een zuignapje op het hoofdje van de baby. Bij een tangverlossing (forcipale extractie) plaatst de gynaecoloog twee ‘lepels’ om het hoofdje. Nadat de vacuümcup zich heeft vastgezogen of de lepels om het hoofdje zijn geplaatst, trekt de arts tijdens een aantal weeën mee (terwijl u zelf blijft persen) om de baby geboren te laten worden. Soms drukt de verpleegkundige of verloskundige op uw buik om de kracht van de wee te versterken.

  Bij een vaginale kunstverlossing geldt:

  • Er wordt een dwarsbed gemaakt (verkort bed, benen in beensteunen).
  • U wordt gekatheteriseerd (plaatsen van slangetje in de blaas om urine af te laten lopen).
  • U wordt zo nodig ingeknipt onder plaatselijke verdoving. Als alles zonder complicaties verloopt, kunt u met uw baby de volgende dag weer naar huis. Soms is het nodig dat de kinderarts de baby onderzoekt, of dat de baby wordt opgenomen op de couveusekamer.

  Keizersnede
  Als u van tevoren weet dat uw baby via een keizersnede geboren zal worden, vindt er voor de operatie een intakegesprek plaats op de Polikliniek Anesthesie. Tijdens dit gesprek wordt gevraagd naar uw algehele gezondheid, contactpersonen, medicijngebruik, overgevoeligheid en dieet. Ook krijgt u uitleg over de gang van zaken. De dag van de operatie komt u 2 uur van tevoren op de afdeling en volgt de voorbereiding tot de keizersnede.

  Het kan echter ook zijn dat er plotseling wordt besloten tot een keizersnede omdat de toestand van moeder en / of kind dat noodzakelijk maakt en er geen andere oplossing is. Er moeten dan in korte tijd veel handelingen worden verricht, om u klaar te maken voor de operatie.
  Een keizersnede vindt meestal onder plaatselijke verdoving (ruggenprik) plaats. Bij deze vorm van verdoving wordt alleen het onderlichaam verdoofd. U blijft daardoor wakker en u kunt het moment van de geboorte bewust meemaken.
  Soms is het echter noodzakelijk dat u onder algehele narcose wordt gebracht. U krijgt altijd een infuus en een blaaskatheter in. Uw partner kan mee naar de operatiekamer.

  Een van de OK-assistenten kan, als u dit wenst, foto’s maken. De verpleegkundige van de kraamafdeling gaat mee om uw baby ‘op te vangen’. Zij brengt de baby direct na de geboorte naar de ‘opstarttafel’, waar de kinderarts klaarstaat om de baby te onderzoeken. Als alles goed is met de baby kunnen u en uw partner uw baby nog even zien en aanraken voordat deze per couveuse naar de afdeling gaat.

  De kinderarts bepaalt of de baby naar de kraamafdeling of naar de couveusekamer gaat. U blijft op de operatiekamer, omdat uw operatiewond nog gesloten moet worden. Dat duurt ongeveer 30 minuten. Uw partner gaat meestal met de baby mee naar de afdeling. Overdag gaat u na de keizersnede nog naar de uitslaapkamer. ’s Avonds en ’s nachts komt u direct weer op de kraamafdeling als uw toestand stabiel is. U krijgt zo snel mogelijk de gelegenheid uw kindje te zien en zo mogelijk vast te houden.

  Na verdoving door middel van een ruggenprik blijft u na de operatie een aantal uur plat liggen. U zult merken dat uw benen tijdelijk gevoelloos zijn. De dag na de keizersnede begint u voorzichtig met eten en kunt u uit bed. In het begin kunt u zich bij het opstaan nog wat slap en duizelig voelen. Geleidelijk aan zult u zich echter steeds beter voelen. Meestal kunt u de vierde of vijfde dag na de operatie met de baby naar huis.

  Folders:

  Icoon Na de bevalling

  Als u bevallen bent – en alles is goed verlopen – krijgt u ruimschoots de tijd om bij te komen. De verloskundige of arts onderzoekt uw baby na de geboorte. De baby wordt niet direct na de bevalling in bad gedaan; dit is niet noodzakelijk en soms zelfs niet wenselijk. Uw baby krijgt een naambandje om en krijgt de door u uitgezochte kleertjes aan. Als u borstvoeding wilt geven, helpt de verpleegkundige u met het aanleggen van de baby aan de borst.

  Nadat u samen met uw partner iets heeft gedronken, beschuit met muisjes heeft gegeten en de nodige telefoontjes heeft gepleegd, kunt u douchen onder begeleiding. Als zelf douchen niet mogelijk is, wast en verzorgt een verpleegkundige u op bed.

  Bezoek
  Als u pas bevallen bent, is bezoek op de verloskamer na overleg met de verpleegkundige bijna altijd mogelijk. Bezoek is tussen 24.00 – 08.00 uur alleen toegestaan als het bezoek heel rustig is. Dit in verband met de rust van de overige patiënten op de afdeling.

  Te vroeg geboren
  Als uw kindje te vroeg geboren is, kan het zijn dat uw kindje op de couveusekamer komt te liggen. De couveusekamer van Ziekenhuis Amstelland is onderdeel van de Kinderafdeling en is geschikt om de eerste opvang en eventuele verzorging te verlenen aan kinderen die geboren worden na een zwangerschap van 32 weken (prematuren). Naast ‘te vroeg geborenen’ worden er ook kinderen verzorgd die:

  • Weliswaar op tijd geboren zijn, maar te licht in gewicht zijn.
  • Voor, tijdens of na de bevalling in problemen zijn geraakt.
  • Erg geel zien en fototherapie (onder de lamp) nodig hebben. Dit kunnen zowel kinderen zijn die in het ziekenhuis geboren zijn, als kinderen die thuis geboren zijn.
  • Na een keizersnede, vacuüm- of tangverlossing wat extra zorg nodig hebben.

  Kinderen die voor de 32e zwangerschapsweek worden geboren en/of kinderen die beademd moeten worden, zullen zo spoedig mogelijk worden overgeplaatst naar een neonatologieafdeling van een academisch ziekenhuis (meestal het Amsterdam UMC). De gynaecologen streven ernaar patiënten waarvan men vermoedt dat de bevalling voor de 32e week zal plaatsvinden, al voor de bevalling over te plaatsen naar het Amsterdam UMC.

  Naar huis
  In overleg met de verloskundige of gynaecoloog wordt afgesproken of u na de bevalling wordt opgenomen op de afdeling Verloskunde of dat u naar huis kunt. Dit gebeurt in overleg met de verpleegkundige en eventueel de kinderarts. Bepalend hiervoor zijn de toestand van moeder en kind en de opvang thuis. Het ontslag vindt over het algemeen ’s morgens om 10.00 uur plaats.

  Geboorteaangifte doen bij de burgerlijkestand
  U doet binnen 3 dagen na de geboorte aangifte. Meer informatie vindt u op www.amstelveen.nl

  Geboorteaangifte doen bij de zorgverzekeraar
  Uw baby is pas verzekerd als hij of zij door u is opgegeven bij uw zorgverzekeraar (uiterlijk binnen 60 dagen). Als ingangsdatum vermeldt u de geboortedatum van uw baby.

  Meld uw baby zo snel mogelijk aan. U heeft hiervoor een uittreksel van het geboorteregister nodig. Dit krijgt u als de baby wordt aangegeven bij het gemeentehuis van Amstelveen.

  Inschakelen kraamhulp
  Het kraamcentrum moet na de geboorte zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van de eventuele thuiskomst. Gaat u ’s ochtends naar huis en heeft u interne kraamhulp (hele dag) of 5-uurs zorg dan kunt u, zodra u thuis bent, het kraamcentrum bellen. Het kraamcentrum zorgt ervoor dat u hulp krijgt. Als u ’s middags naar huis gaat, kunt u diezelfde dag nog enkele uren hulp krijgen van het kraamcentrum. Uiteraard alleen als u deze zorg heeft aangevraagd. Wanneer u na de bevalling nog enkele dagen opgenomen blijft op de afdeling, kan het kraamcentrum u vertellen op hoeveel dagen hulp u kan rekenen na ontslag en wat voor soort hulp dat zal zijn. Dit is afhankelijk van het aantal dagen dat u op de afdeling verblijft en van uw verzekering.

  Bij uw ontslag krijgt u een overdrachtsformulier mee voor de kraamverzorgende. Op dit formulier kan zij allerlei gegevens over de bevalling vinden. Voor eventuele bijzonderheden neemt het ziekenhuis ook telefonisch contact op.

  Factuur baby
  U ontvangt na de geboorte een factuur voor uw baby. Zodra het polisnummer van de zorgverzekering bekend is, stuurt u de rekening met vermelding van het polisnummer terug naar de debiteurenadministratie van het ziekenhuis.

  Icoon Verloskunde portaal

  Dit portaal is alleen toegankelijk voor Verloskundigen uit de regio.