Het specialisme Verloskunde biedt uitstekende tweedelijns zorg aan zwangere vrouwen, kraamvrouwen en hun pasgeboren baby.

Terwijl een bevalling niet altijd volgens plan gaat, wordt de zwangere vrouw gevraagd haar persoonlijke bevalplan op te stellen. Wij beschikken over zes verloskamers en op alle verloskamers is het mogelijk om te bevallen in bad. Ook is het mogelijk te bevallen met ondersteuning van goede pijnbestrijding: wij bieden remifentanil en een ruggenprik aan.

Binnen het specialisme Verloskunde (Obstetrie) worden patiënten behandeld die klachten of problemen kunnen hebben rondom de zwangerschap, de bevalling en het kraambed. De vrouwen worden begeleid op de Polikliniek verloskunde en op de verpleeg- en kraamafdeling verloskunde. Vrouwen kunnen ook zonder dat zij medische begeleiding nodig hebben, met hun eigen verloskundige, in Ziekenhuis Amstelland bevallen. Dit wordt een  poliklinische bevalling genoemd.

Bevallen in Ziekenhuis Amstelland
Als u zwanger bent, staat u een bijzondere tijd te wachten. Maar ook een tijd die extra aandacht van u en uw partner vraagt. Natuurlijk wilt u het beste voor uw kind. Om alle zaken rond uw zwangerschap en bevalling goed te regelen vindt u hier meer informatie over bevallen in Ziekenhuis Amstelland.

Informatieavond bevallen in Ziekenhuis Amstelland
De informatieavond wordt verzorgd door een verpleegkundige en een tweedelijnsverloskundige. U krijgt informatie over de ziekenhuisopname, de bevalling, borstvoeding en kraamzorg. Ook geven we u graag een rondleiding over de verloskamers. Wanneer dit niet mogelijk is door drukte op de afdeling, laten we u een video zien die een duidelijk beeld geeft.

Data: zie aanmeldformulier informatie bevallen Nederlands | register information about giving birth English
Locatie: Ziekenhuis Amstelland, Ontmoetingsruimte
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur

Het bijwonen van deze avond is gratis en verplicht u tot niets. Om een goede spreiding te verkrijgen vragen wij u zich aan te melden voor de bijeenkomst in de 7e maand van uw zwangerschap (vanaf 28 weken). Er is een maximaal aantal personen gesteld voor bijeenkomsten. Wanneer de avond volgeboekt is, nemen wij contact met u op.

Compliment
‘Gisteren ben ik bevallen van een prachtige dochter. Wat kijk ik weer positief terug naar dit ziekenhuis. Ik ben hier ook bevallen van mijn eerste dochter. Jullie manier van omgaan is dan ook de reden dat dit ziekenhuis weer mijn voorkeur had.
De duidelijkheid naar mijn supportteam, de aanmoediging, de humor, de zorgzaamheid, maar bovenal, de betrokkenheid van een ieder geeft bij ons een enorme indruk in ons hart. Dank jullie wel voor het gezond en veilig ter wereld brengen van onze uitbreiding en bedankt dat jullie er alles aan hebben gedaan om ons een goed gevoel te geven. Wij waarderen het enorm.’

Liefs,

  Icoon Poliklinische -/klinische bevalling

  Als u onder behandeling van een verloskundige bent, kunt u thuis bevallen of in het ziekenhuis. Dit is een poliklinische bevalling.
  Als u onder behandeling van een gynaecoloog bent, kunt u alleen in het ziekenhuis bevallen. Dit is een klinische bevalling.

  Poliklinische bevalling
  Een bevalling is poliklinisch als u met uw eigen verloskundige in het ziekenhuis komt om te bevallen.

  Bij een poliklinische bevalling is inbegrepen:

  • Gebruik van een verloskamer.
  • De bij een normale bevalling gebruikelijke genees- en verbandmiddelen.

  Aan een poliklinische bevalling zonder medische indicatie zijn kosten verbonden. Informeer bij uw zorgverzekeraar hoeveel de eigen bijdrage is.

  De rekening van de poliklinische bevalling wordt naar uw huisadres gestuurd. Als u zich al heeft opgegeven en de bevalling gaat uiteindelijk niet plaatsvinden in Ziekenhuis Amstelland, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk melden bij de afdeling Verloskunde?

  Klinische bevalling
  Hoewel een zwangerschap iets natuurlijks is, kan het nodig zijn om medische controles in het ziekenhuis te hebben bij de gynaecoloog, klinisch verloskundige of arts-assistent in plaats van bij de verloskundige. Bijvoorbeeld vanwege problemen tijdens een vorige zwangerschap of bij bepaalde aandoeningen die al voor de zwangerschap bestonden of tijdens de zwangerschap zijn ontstaan.

  Als u in het ziekenhuis bevalt vanwege medische noodzaak of vanwege (onverhoopte) complicaties tijdens de bevalling, dan is dit een klinische bevalling. U bent onder behandeling van een gynaecoloog en de bevalling wordt begeleid door de klinisch verloskundige. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de gynaecoloog.

  Icoon Voorbereiding op de bevalling

  Wat neemt u mee voor de baby?

  • Drie hemdjes of rompertjes, drie truitjes en broekjes of boxpakjes, borsteltje, mutsje, sokjes, Maxi-cosi.

  Wat regelt u voor de bevalling?

  • Kraamzorg: Het is belangrijk om u voor de 16e week aan te melden bij een kraamzorginstantie. In deze regio zitten o.a. De Kraamvogel, De Waarden, ZINkraamzorg, TSN, Take Good Care en kraam&co. Afhankelijk van de soort kraamzorg die u heeft geregeld (kraambezoek, 5 of 8 uurszorg) wordt het tijdstip van ontslag in overleg met u vastgesteld.
  • Inschrijfformulier (bij poliklinische bevalling): Wij verzoeken u het ingevulde inschrijfformulier, wat u krijgt bij de Polikliniek Gynaecologie, te retourneren.

  Waardevolle eigendommen
  Laat waardevolle eigendommen zoals sieraden en grote hoeveelheden geld thuis. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, verlies of beschadiging.

  Wanneer belt u de verloskundige of het ziekenhuis?

  • Bij twijfel of ongerustheid, bijvoorbeeld: minder leven voelen, koorts of onverklaarbare pijn in de buik.
  • Als u denkt dat u vruchtwater verliest. Let dan op de kleur; de verloskundige of dienstdoende verpleegkundige vraagt hier naar. Als het mogelijk is, is het wenselijk dat u wat vruchtwater opvangt.
  • Bij vaginaal bloedverlies.
  • Wanneer u gedurende een uur om de vier à vijf minuten weeën heeft, die 4 a 5 minuten duren.
  • Op basis van afspraken die de verloskundige of gynaecoloog met u maakt.

  Niet verzekerd/in het buitenland verzekerd
  Als u onverzekerd of in het buitenland verzekerd bent, dient u voorafgaand aan uw bevalling een voorschot van 350 euro bij de Inschrijfbalie te voldoen.

  Icoon CenteringZorg: groepszorg voor zwangeren en partners

  Met CenteringZorg helpen we aanstaande ouders in onze regio op weg met hun baby en verbinden hen met elkaar.

  Goede start maken
  De eerste 1000 levensdagen van een pasgeborene zijn belangrijk voor een goede start van de baby en het gezin. Een bevalling kan heel mooi zijn, maar ook heel zwaar en zelfs traumatisch. Een goede voorbereiding helpt om een goede start te maken. Het programma is mogelijk gemaakt dankzij een tweejarige startsubsidie van ‘Kansrijke Start Amstelland’: een actieprogramma om alle kinderen uit Amstelland en omgeving een goede start te bieden.

  Veel ruimte voor vragen
  Patiënten, die om medische redenen in het ziekenhuis bevallen, hebben vaak veel vragen en zorgen. Zij worden nu standaard uitgenodigd deel te nemen in een centering-groep. De groepsbijeenkomsten (gekoppeld aan de medische controle) bieden veel meer ruimte om alles met elkaar door te nemen. Daarnaast worden natuurlijk ook veel andere onderwerpen besproken die voor aanstaande ouders belangrijk zijn. De ervaring is inmiddels dat de deelnemers ook een bijzondere band met elkaar krijgen.

  Partners welkom!
  Ongeveer elke vijf weken start een nieuwe groep met zwangeren die rond dezelfde maand zijn uitgerekend. U woont dan zeven groepsbijeenkomsten bij, begeleid door onze klinisch verloskundige met een kraamverzorgende als co-begeleider. De groepsbijeenkomsten zijn ’s avonds in de wachtruimte van de polikliniek verloskunde. Uw partner is uiteraard heel welkom om mee te doen. Omdat in Amstelveen veel expats wonen, onder wie veel mensen uit India, wordt zowel Nederlands als Engels gesproken. De voertaal hangt af van de samenstelling van de groep en de wensen van de deelnemers. We hebben alle materialen in zowel Nederland als Engels.

  Icoon De bevalling

  Naar het ziekenhuis
  Wanneer u poliklinisch bevalt met uw eigen verloskundige, bepaalt de verloskundige wanneer u naar het ziekenhuis kunt gaan. De verloskundige meldt uw bezoek vervolgens bij de verpleging. Ook overlegt de verloskundige over eventuele bijzonderheden en over het tijdstip waarop zij naar het ziekenhuis komt.
  Bij aankomst in het ziekenhuis meldt u zich bij de balie van de afdeling Verloskunde.

  Als u wordt behandeld door een gynaecoloog (klinische bevalling), neemt u contact op met de afdeling Verloskunde, tenzij de gynaecoloog een andere afspraak met u heeft gemaakt. U hoort dan van de verpleegkundige of klinisch verloskundige (= verloskundige verbonden aan het ziekenhuis) wat u kunt doen.
  Bij aankomst in het ziekenhuis meldt u zich bij de receptie van het ziekenhuis.

  Faciliteiten verloskamers
  Wij proberen het verblijf op de verloskamer zo aangenaam mogelijk te maken. Zo heeft u de beschikking over een badkamer met douche, er is een magnetron en televisie aanwezig en kan de kleur van de verlichting naar wens worden aangepast.

  Icoon Als de bevalling anders gaat dan verwacht
  Icoon Na de bevalling

  Als u bevallen bent – en alles is goed verlopen – krijgt u de tijd om bij te komen. De verloskundige of arts onderzoekt uw baby na de geboorte. De baby wordt niet direct na de bevalling in bad gedaan; dit is niet noodzakelijk en soms zelfs niet wenselijk. Uw baby krijgt een naambandje om en krijgt de door u uitgezochte kleertjes aan. Als u borstvoeding wilt geven, helpt de verpleegkundige u met het aanleggen van de baby aan de borst.

  Nadat u samen met uw partner iets heeft gedronken en beschuit met muisjes heeft gegeten, kunt u douchen onder begeleiding. Als zelf douchen niet mogelijk is, wast en verzorgt een verpleegkundige u op bed.

  Naar huis
  In overleg met de verloskundige of gynaecoloog wordt afgesproken of u na de bevalling wordt opgenomen op de afdeling Verloskunde of dat u naar huis kunt. Dit gebeurt in overleg met de verpleegkundige en eventueel de kinderarts. Bepalend hiervoor zijn de toestand van moeder en kind en de opvang thuis. Het ontslag vindt over het algemeen ’s morgens om 10.00 uur plaats.

  Icoon Verplichtingen na de geboorte van uw kind

  Er zijn een aantal verplichtingen waar u aan moet voldoen na de geboorte van uw kind;

  1. Aangifte doen bij de gemeente
  2. Een identiteitsbewijs aanvragen
  3. Een zorgverzekering afsluiten.

  1. Aangifte bij de gemeente

  U moet uw kind binnen 3 dagen na de geboorte aangeven. Woont u in Amstelveen? Meer informatie vindt u op www.amstelveen.nl. De geboorte wordt aangegeven door uzelf, uw partner of door iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest.

  Wat neemt u mee?

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort of Europese identiteitskaart) van beide ouders;
  • Trouwboekje (als ouders gehuwd zijn);
  • Erkenningspapieren (als ouders niet getrouwd zijn).

  Gemeentehuis Amstelveen
  Maak telefonisch een afspraak om geboorteaangifte te doen. De aangever kan zich in het gemeentehuis melden bij de centrale informatiebalie: Afdeling Burgerlijke Stand, Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen, tel.: 020 – 540 4924. In het menu hieronder

  2. Een identiteitsbewijs aanvragen

  Kinderen hebben een eigen paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) nodig als ze naar het buitenland reizen; zij moeten zich kunnen legitimeren. Maar ook als zij zorg nodig hebben in eigen land, er is een identificatieplicht in de zorg.

  3. Aangifte doen bij de zorgverzekeraar
  De rekeningen voor een klinische bevalling worden door het ziekenhuis direct naar uw zorgverzekeraar verstuurd. Dit geldt wanneer het ziekenhuis een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Heeft het ziekenhuis dit niet, dan krijgt u de rekening thuisgestuurd en moet u deze zelf doorsturen naar uw zorgverzekering.

  Meld uw kind zo snel mogelijk aan
  De zorgkosten voor een eventuele behandeling/opname van uw kind na de geboorte, komen op naam van uw kind. Deze kosten kunnen hoog zijn. Daarom is het belangrijk dat het kind zo snel mogelijk wordt aangemeld bij uw zorgverzekeraar. Het aanmelden van uw kind wordt namelijk niet automatisch verzorgd en als uw kind niet is aangemeld bij uw zorgverzekeraar, dan komen deze kosten voor eigen rekening. U kunt de aanmelding vaak telefonisch regelen met de zorgverzekeraar. De meeste verzekeraars stellen als voorwaarde dat u uw kind binnen 3-4 maanden na de geboorte aan moet melden. Dan kan de verzekering ingaan op de  geboortedatum. U heeft hiervoor een uittreksel van het geboorteregister nodig.