Ziekenhuis Amstelland staat voor veilige en betrouwbare zorg van hoge kwaliteit. Hierbij richt het ziekenhuis zich zowel op de patiëntveiligheid als op de veiligheid van personeel, informatie en medicatie. Samen met de patiënt zorgen wij voor de best mogelijke zorg op de juiste plek door onder andere te werken aan zorgpaden en te zorgen voor een veilige overdracht.

Toetsen en evalueren

Het in kaart brengen van de sterke kanten en eventuele verbeterpunten is belangrijk. Daarom blijft Ziekenhuis Amstelland de kwaliteit en veiligheid toetsen, evalueren en onderzoeken, door:

  • zelf controles te houden (interne audits);
  • externe partijen uit te nodigen om de kwaliteit en veiligheid te controleren, zoals Qualicor Europe en MediRisk;
  • tevredenheid van patiënten, medewerkers en verwijzers te onderzoeken.


Een systeem van continue verbeteren

Ziekenhuis Amstelland werkt volgens een vast kwaliteitssysteem om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen. Kwaliteit is nooit ‘af’. Dit betekent dat ook de komende jaren, intern en extern, kwaliteit en veiligheid hoog op de agenda blijven staan. Want alleen door continue monitoring kunnen we ons kwaliteitsniveau handhaven en, indien nodig, verbeteren. Het verbeteren van de patiëntveiligheid is een continu proces waarbij inzet van alle zorgprofessionals noodzakelijk is.

Prestaties

Ziekenhuis Amstelland is trots op de prestaties die tot nu toe zijn behaald.