Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

De belangrijkste functie van uw longen is het lichaam voorzien van zuurstof en het verwijderen van koolzuurgas. Soms zijn deze functies (tijdelijk) verstoord. Uw arts kan dit op verschillende manieren laten onderzoeken.

Het onderzoek
Een FeNO meting is een onderzoek waarbij de NO-gehaltes (NO = stikstofmonoxide) in de uitademingslucht worden gemeten. NO is een gasvormige stof, die het lichaam zelf aanmaakt in kleine hoeveelheden. Bij ziekten als bijvoorbeeld astma is de hoeveelheid NO in de uitademingslucht verhoogd. Dat kan ook het geval zijn bij allergie, virusinfecties en een aantal andere ziektebeelden. Het NO-gehalte kan worden gebruikt om bijvoorbeeld astma vast te stellen, maar ook om de therapie van astma te controleren. Het doel van het onderzoek is om ontstekingsprocessen in de luchtwegen aan te tonen.

Voorbereiding op het onderzoek

  • U mag een uur voor het onderzoek niet: eten, drinken, roken, en zwaar inspannen.
  • Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Komt u daarom op tijd, zodat u even kunt bijkomen in de wachtruimte.
  • Een longfunctieonderzoek is niet pijnlijk, maar wordt soms wel als belastend ervaren. Ziet u ergens tegen op, ervaart u tijdens het onderzoek pijn of ongemak of heeft u vragen, geeft u dit dan aan bij de longfunctieanalist die het onderzoek uitvoert. Hij/zij zal u tijdens het onderzoek zo goed mogelijk coachen om zo eruit te halen wat voor u maximaal is.
  • U mag eventuele medicijnen voor de longen gewoon blijven gebruiken, evenals alle andere medicijnen.

Begeleider/kinderen meenemen
U kunt, wanneer u dit prettig vindt, iemand meenemen naar het ziekenhuis. Deze persoon mag niet aanwezig zijn bij het onderzoek. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Ook kinderen mogen niet bij het onderzoek aanwezig zijn. Wij adviseren u om kinderen thuis te laten, tenzij u begeleiding hebt.

De uitslag
De uitslag van uw onderzoek krijgt u van de specialist. U krijgt een afspraak voor dit gesprek. De specialist bespreekt met u het vervolg.

Waar meldt u zich?
De afdeling Longfunctie bevindt zich bij de polikliniek Longziekten (B25). U kunt zich melden bij de receptie van de polikliniek Longziekten.

Contact
Heeft u nog vragen of wilt u graag nog wat specifiekere informatie, neemt u dan contact op met de polikliniek Longziekten via 020-755 7031.

Specialismen & afdelingen