Een lumbale sympathicusblokkade is een behandeling waarbij met behulp van één of meer naalden een baan van het onwillekeurige zenuwstelsel wordt geblokkeerd. Het doel hiervan is vermindering van de pijn. De behandeling wordt toegepast bij circulatiestoornissen aan het been, sympathische reflexdystrofie/CRPS, lage rugklachten en bepaalde zenuwpijnen, zoals fantoompijn.

Belangrijk om te melden
Neemt u altijd (voor uw volgende behandeling) contact op met de afdeling Pijngeneeskunde als één van de onderstaande zaken op u van toepassing is en u deze nog niet heeft besproken met de pijnspecialist. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling:

 • Gebruik van bloedverdunnende medicijnen
  De pijnspecialist zal met u bespreken of en hoelang van tevoren u moet stoppen met de medicijnen.
 • Een (mogelijke) zwangerschap
  Tijdens de behandeling wordt gebruikgemaakt van röntgenstralen. Deze zijn mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind.
 • Suikerziekte
 • Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleister.

De dag van de behandeling
De behandeling vindt plaats in de behandelkamers, locatie C43. Vanaf de hoofdingang volgt u rechts de gele route (31 t/m 50). U meldt zich op tijd bij de balie van het Behandelcentrum. U kunt plaatsnemen in de wachtruimte. In verband met het gebruik van röntgenstralen kan een eventuele begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Meestal bent u na een uur al klaar, maar rekent u op een verblijf in het ziekenhuis van ongeveer twee uur. Uw begeleider kan tijdens uw behandeling gebruikmaken van het restaurant in de hal.

De behandeling
U gaat op uw buik op een smalle tafel liggen. De huid wordt verdoofd op de prikplaats(en). Onder röntgendoorlichting plaatst de pijnspecialist een naald(en). Ter controle van de positie van de naald(en) wordt contrastvloeistof ingespoten. De blokkade vindt plaats met een chemische vloeistof. De chemische vloeistof schakelen de zenuwbundel voor langere tijd uit. Als gevolg daarvan ontstaat een verbetering van de doorbloeding in uw been en voet. In veel gevallen heeft dit een vermindering van de pijn tot gevolg.Een definitieve blokkade wordt voor de eerste keer altijd vooraf gegaan met een proefblokkade, hierbij wordt een verdovende vloeistof ingespoten met een vaatverwijdend medicijn, waarna de bloedvaten van het aangedane ledemaat beter voorzien worden van bloed en waardoor de pijnklachten verminderen. Indien met de proefblokkade een positief effect bereikt wordt, kan de pijnspecialist besluiten de behandeling te herhalen, maar dan met inspuiting van een chemische vloeistof.

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Na de behandeling wordt u op een bed naar de afdeling Dagbehandeling gebracht. Na ongeveer 60 minuten bespreekt de pijnspecialist met u wanneer hij of zij u wil terugzien op de polikliniek voor controle.

Complicaties/bijwerkingen
De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een lumbale sympathicusblokkade optreden:

 • Zwelling van het been of de voet.
 • Zenuwpijn of een doof gevoel in de lies en het bovenbeen.
 • Als een bloedvaatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeduitstorting ontstaan. Dit veroorzaakt soms pijn.

Weer thuis
Er kan napijn optreden ten gevolge van de injectie. Deze pijn kan enkele weken aanhouden, maar is van tijdelijke aard. U kunt eventueel pijnstillers innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens de bijsluiter). Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u ’s avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden. Pas na enkele weken is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt.

Vragen?
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Pijngeneeskunde.

Specialismen & afdelingen