Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

Slagaders zijn bloedvaten, waarin het transport plaatsvindt van bloed naar alle delen van het lichaam. Aders zijn bloedvaten, waarin het transport plaatsvindt van bloed weer terug naar het hart.

Spataderproblemen doen zich voornamelijk aan de benen voor. Hier moet het bloed van de tenen via de aderen helemaal terug kunnen stromen naar het hart. Om te voorkomen, dat het bloed weer naar beneden zakt, zijn er kleppen in deze aderen. Helemaal boven in het been – in de lies – en in de knieholte zitten de belangrijkste kleppen. Op die plaatsen komen een oppervlakkige en een diepliggende ader samen. In de oppervlakkige ader, die vrij dicht onder de huid loopt, doen zich de meeste spataderproblemen voor.

Door verschillende oorzaken kunnen de kleppen in deze ader gaan lekken of insufficiënt worden:

  • Door te veel druk op de kleppen kunnen deze bezwijken.
  • Doordat het bloedvat wijder wordt en de kleppen niet goed meer kunnen sluiten.
  • Doordat de kleppen zelf zwak zijn aangelegd.

Wanneer de kleppen lekken, wordt de druk onder die kleppen in de ader groter. Hoe groter de druk, des te wijder het bloedvat, waardoor er meer kleppen bezwijken. Na verloop van tijd worden de gevolgen zichtbaar als spataderen: uitgezette, onder de huid gelegen, kronkelend verlopende aderen.

Wie krijgt spataderen?

Eigenlijk kan iedereen spataderen krijgen, maar er zijn (groepen) mensen, die ‘vatbaarder’ voor spataderen kunnen zijn:

  • Mensen, bij wie het in de familie voorkomt.
  • Zwangere vrouwen
  • Mensen, die veel en lang (stil) staan tijdens hun werk of bezigheden.
  • Mensen, die in het verleden trombose in een been hebben gehad. Door de trombose kunnen de kleppen beschadigd zijn, waardoor ze kunnen lekken.

Welke klachten kunnen spataderen geven?

Vaak bestaat er slechts een cosmetisch bezwaar: men vindt zo’n zichtbaar bloedvat op het onderbeen een lelijk gezicht. Sommige mensen met spataderen hebben echter jeuk of pijn of een onrustig gevoel in het onderbeen, soms met krampen. Soms kan er huiduitslag ontstaan, of een verkleuring (bruine vlekken), of kan er zich een aderontsteking of een spataderbloeding voordoen. In het ergste geval ontstaat er een ‘open been’: dan is er een huidzweer, die maar niet wil genezen.

Is nog nader onderzoek nodig?

Afhankelijk van de bevindingen van de arts kan nader onderzoek gewenst zijn, zoals Duplex onderzoek. Dit vindt plaats in de spreekkamer bij het vaatlaboratorium.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Wij maken vooral gebruik van een van de drie endoveneuze behandelmethoden. Bij deze endoveneuze technieken wordt via één enkele insteekopening een catheterdraad in het te behandelen vat gebracht. Aansluitend vindt via deze behandeldraad de daadwerkelijke behandeling plaats.

  • RFA: Het dichtmaken van de stamaderen
  • EVLA: Het behandelen van de spatader met een laser

Andere behandelmogelijkheden: