Bij een torsio testis is sprake van een draaiing van de steel waaraan de testikel ‘hangt’. Door de steel lopen, behalve de zaadleider, ook alle bloedvaten van en naar de testikel en bijbal. Bij sommige (jonge) mannen blijkt het ophangmechanisme niet goed ontwikkeld en kan de bal té ver doordraaien, waardoor de bloedvaten dichtgedraaid worden en de bloedtoevoer naar de testikel wordt afgesloten.
Meestal is er sprake van plotseling hevige pijn in de balzak die gepaard kan gaan met misselijkheid en braken. Een gedraaide bal moet zo snel mogelijk worden terug gedraaid, uw kind moet hiervoor geopereerd worden.

Na de operatie

  • Na de operatie is het raadzaam om uw kind 1 à 2 weken een strakke onderbroek te laten dragen die steun geeft. Deze moet ook ’s nachts worden dragen. Hiermee vermindert de kans op zwelling.
  • De verbandgazen waarmee de balzak is ingepakt moet u 1 dag laten zitten, hierna mag u het verband verwijderen en mag het kind weer (kort) douchen.
  • De eerste week na de ingreep is het verstandig rustig aan te doen. Uw kind geeft vaak zelf aan wat het wel of niet kan.
  • Aangeraden wordt om gedurende 2 weken niet zwaar te tillen of te fietsen.
  • Sportactiviteiten, baden en zwemmen worden gedurende 4 weken afgeraden.

Pijn

Geef uw kind pijnstilling zoals voorgeschreven. Pijnstilling bevordert ook het genezingsproces.

Complicaties

Enige zwelling van de balzak na de operatie treedt vaak op. Ook blauwverkleuring is normaal. Deze nemen in de loop van de tijd af. Het dragen van een strakke onderbroek helpt hierbij.

Soms kan er tijdelijk wat wondvocht of afscheiding uit het wond gebied komen. U kan de wond dan eenmaal daags met de douchekop kort voorzichtig schoon spoelen (geen zeep).

Neem contact op met de kinderafdeling indien:

  • Koorts hoger dan 38,5
  • Bij toenemende pijn

Specialismen & afdelingen