Een beenmergpunctie of een beenmergbiopsie is een onderzoek waarbij beenmerg en/of botweefsel wordt verkregen voor onderzoek op bloedaanmaak en afwijkende cellen. Beenmerg kan zowel verkregen worden uit het borstbeen als uit de rand van het bekken, de bekkenkam. Deze voelt u dichtbij het harde bot in u heup. Een botboring kan alleen gedaan worden uit de bekkenkam.

Beenmerg bevindt zich in het binnenste deel van de botten. In het beenmerg worden vorming van bloedcellen plaats. Deze cellen zorgen voor de groei en rijping van de bloedcellen.

Voorbereiding
Als u antistolling gebruikt, overlegt u met uw arts of u tijdelijk moet stoppen, maar meestal is dat niet nodig.

Het verloop van het onderzoek
Het onderzoek duurt 15-30 minuten. Als beenmerg wordt weggenomen uit het borstbeen (punctie), ligt u op uw rug op bed. Als de arts ook nog weefselmateriaal wil verzamelen (biopsie), kiest de arts voor de
bekkenkam, waarbij u met opgetrokken knieën op uw zij ligt.
Eerst tekent de arts de plaats af en vervolgens verdooft de arts de plek waar de punctie plaatsvindt. Vervolgens prikt de arts met een speciale holle naald tot in het beenmerg om daaruit een kleine hoeveelheid merg op te zuigen. Dit veroorzaakt een kort moment pijn. De arts zal altijd aangeven wanneer dat moment plaatsvindt. Het biopt wordt afgenomen met dezelfde naald. Dit gaat gepaard met enigszins wringende en draaiende bewegingen achter uw rug. Dit is nodig om het pijpje merg af te kunnen nemen. Dit kan ook kort als pijnlijk worden ervaren. Soms is het na de punctie nog nodig wat bloed af te nemen, uit een vat in uw arm. Dit maakt deel uit van het onderzoek. De arts vertelt u na het onderzoek wanneer u de uitslag kunt verwachten.

Wat gebeurt er met het materiaal?
Het beenmerg en het eventuele biopt worden onder de microscoop onderzocht. Ook kan het op kweek gezet worden om te onderzoeken hoe de cellen zich gedragen. Zo nodig kan de arts daarnaast een chromosomenonderzoek laten uitvoeren. Deze onderzoeken geven de arts meer inzicht in de aard van de ziekte.

Zijn er nog bijwerkingen?
Na de procedure wordt het wondje kort afgedrukt en komt er een drukverband op. U blijft nog even op de dagbehandeling, en krijgt desgewenst wat te drinken. De verpleegkundige zal na 10-15 minuten controleren of het wondje dicht is, daarna mag u naar huis. Als u thuis merkt dat u bloed verliest uit de insteekopening, moet u deze dichtdrukken tot de bloeding stopt. Als de verdoving verder uitwerkt kan het de dagen erna een beurs gevoel geven. Tegen de pijn kunt u paracetamol gebruiken.

Vragen en opmerkingen
Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u, tijdens kantooruren, bellen met de afdeling Dagbehandeling.

Specialismen & afdelingen