CT cardio is een onderzoek van het hart en de bloedvaten van het hart met behulp van een CT-scan. Een CT is een apparaat waarbij de röntgenbuis rond het lichaam draait en al draaiend vanuit verschillende posities doorsneden van het lichaam maakt. Een computer gaat vervolgens al die verzamelde gegevens verwerken tot een serie beelden (dwarsdoorsneden), die daarna op allerlei manieren worden nabewerkt. De CT heeft de vorm van een grote open ring.

Voorbereiding

  • U mag vanaf 12 uur vóór het onderzoek geen koffie, thee, cola of dranken die cafeïne bevatten (bijvoorbeeld energiedrank) drinken.
  • Op de dag van het onderzoek mag u licht ontbijten, uiteraard zonder de dranken die hierboven genoemd zijn.
  • Medicijnen die u mag gebruiken, kunt u innemen met een slokje water.
  • U mag vanaf 12 uur vóór het onderzoek niet roken vanwege het effect van nicotine op uw hartritme.
  • Voor het onderzoek is het belangrijk dat u een trage hartslag heeft. Verricht daarom geen zware inspanningen voor het onderzoek. Hoogstwaarschijnlijk zal de cardioloog u hiervoor medicijnen voorschrijven.
  • Tijdens het onderzoek moet u de adem enige tijd vasthouden. Heeft u moeite om uw adem 20 seconden vast te houden? Probeert u dit dan thuis rustig te oefenen, zonder te persen.

Meldt u zich op de afgesproken tijd. U wordt na ongeveer 15–30 minuten opgeroepen voor de CT-scan. Houdt u zich in deze wachttijd zo rustig mogelijk, zodat de hartslag ook zo rustig mogelijk is. U krijgt een infuus in de elleboogplooi, dit infuus wordt gebruikt om contrastmiddel toe te dienen.

Belangrijk
Zwangerschap: mocht u zwanger zijn, of denken zwanger te kunnen zijn, meldt u dit dan van te voren bij uw behandelend arts of de radiodiagnostisch laborant. In overleg met de arts wordt besloten of het onderzoek doorgaat of uitgesteld wordt.

Medicatie
Als u medicijnen gebruikt die het onderzoek kunnen verstoren, zal uw cardioloog dit met u bespreken en dit regelen.

Onderzoek
Met een CT Cardio wordt het hart in beeld gebracht. Dit gebeurt op twee manieren:

  • Een scan zonder contrastmiddel om te beoordelen of er aderverkalking (calcium) in de kransslagaders van het hart aanwezig is (CT Coronaire Calcium Scan).
  • Een scan met jodiumhoudend contrastmiddel waardoor eventuele afwijkingen in het hart en/of bloedvaten te zien zijn (Coronaire CT Angiografie).

In sommige gevallen is de scan zonder contrastmiddel voldoende; dit zegt echter niets over de uitkomst van het onderzoek.
Voor het onderzoek moet u het bovenlichaam ontbloten; een (wijd) shirt zonder metaal mag u wel aanhouden. In de CT ruimte neemt u plaats op de onderzoekstafel. U krijgt drie plakkers op uw borst voor het volgen van uw hartritme tijdens het onderzoek, en uw bloeddruk wordt gemeten. Tijdens het onderzoek schuift u een paar keer langzaam door de scanopening. Blijf goed stilliggen. Via de intercom krijgt u instructie over hoe u moet ademen (inademen – doorademen).

Als besloten wordt ook de scan met contrastmiddel te maken, gaat het als volgt verder:
Uw hartslag wordt weer gecontroleerd en zo nodig krijgt u nog extra medicijnen toegediend als uw hartslag niet voldoende traag is. Ook krijgt u, afhankelijk van uw bloeddruk, vlak van tevoren een tabletje isosorbidedinitraat onder de tong, waardoor de bloedvaten zo min mogelijk verkrampt zijn. Dit medicijn kan tijdelijk hoofdpijn veroorzaken. Als het contrastmiddel inloopt kunt u een warm gevoel krijgen, een vieze smaak in de mond en een gevoel dat u moet plassen. Deze verschijnselen trekken snel weer weg. Als het onderzoek klaar is verwijdert de laborant de plakkers van uw borst.

Contrastmiddel (met jodium)
Jodiumhoudende contrastmiddelen zijn middelen waarbij zelden bijwerkingen worden gezien. Via bloedonderzoek wordt onderzocht of de werking van de nieren voldoende is om contrast toe te dienen. Zo nodig neemt uw behandelend arts maatregelen waardoor het CT onderzoek wel door kan gaan. Heeft u eerder een allergische reactie gehad in verband met het toedienen van een contrastmiddel, dan moet u dit vóór het onderzoek melden aan uw arts en aan de radiodiagnostisch laborant.

Duur
De wachttijd/voorbereiding voor het onderzoek duurt 15 tot 30 minuten. Het onderzoek zelf duurt 20 à 30 minuten  (+ 15 minuten na onderzoek).

Na het onderzoek
Als u een injectie met een contrastmiddel heeft gehad, moet u nog 15 minuten in de wachtkamer wachten, daarna haalt de laborant het infuus uit uw arm. U kunt weer gewoon eten en drinken.

Wanneer contact opnemen?
Als na thuiskomst uw klachten verergeren of als u benauwd wordt, kunt u contact opnemen met de dienstdoende cardioloog via de receptie, telefoonnummer 020 – 755 7000. Buiten kantooruren (16.00-22.00 uur) kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp; telefoonnummer 020 – 456 2000. Na 22.00 uur wordt u via de receptie doorverbonden met het Weekeinde-, Avond– Nachthoofd (WAN), telefoonnummer 020 -755 7000.

De uitslag
De radioloog en cardioloog beoordelen het onderzoek en sturen een verslag van het onderzoek naar uw cardioloog, die de uitslag met u bespreekt tijdens uw volgende afspraak.

Specialismen & afdelingen