Bij een TWOC (Trial Without Catheter) wordt uw katheter verwijderd en het urineren geobserveerd. De patiënt wordt gedurende enkele uren opgenomen op de afdeling Dagbehandeling.

Voorbereiding
Voor deze opname zijn geen speciale voorbereidingen nodig. U mag gewoon eten en drinken zoals u gewend bent. De medicijnen die u gebruikt, mag u gewoon innemen. Indien u van de uroloog een recept heeft gekregen om voor de opname antibiotica in te nemen dan start u de inname volgens afspraak.

Opname
Op de afgesproken dag meldt u zich om 9.00 uur op de afdeling Dagbehandeling, deze bevindt zich op de 1e etage.

De verpleegkundige verwijdert uw katheter en spreekt met u af dat u

  • in een urinaal moet urineren;
  • de verpleegkundige waarschuwt als u geürineerd heeft, zodat hij of zij met een echoapparaat kan controleren hoeveel urine zich nog in de blaas bevindt;
  • voldoende moet drinken om het urineren op gang te brengen.

Voor de opname is het niet voorspelbaar hoe lang u op de afdeling Dagbehandeling verblijft. Dit wordt bepaald door de balans van de urineproductie, achtergebleven urine in de blaas en vochtinname.

Afhankelijk van deze balans wordt bepaald of u:

  • begin of einde van de middag naar huis kunt;
  • met of zonder katheter naar huis kunt.

De mogelijkheid bestaat dat u opnieuw een katheter krijgt omdat u:

  • niet kunt urineren;
  • wel urineert, maar er een te grote hoeveelheid urine achterblijft in de blaas na het urineren.

Ontslag
Als u naar huis gaat, krijgt u mee:

  • Een afspraak op de Polikliniek Urologie.

Specialismen & afdelingen