Hematurie is de medische term voor bloed in de urine. Dit bloedverlies kan zichtbaar zijn (macroscopisch). Soms is het niet zichtbaar en wordt het bloedverlies met microscopisch urineonderzoek aangetoond. 

Benodigde onderzoeken

  • bloed- en urineonderzoek
  • röntgenonderzoek: Echo nieren / CT-scan nieren
  • Mogelijk lichamelijk onderzoek
  • Mogelijk wordt de binnenzijde van uw blaas bekeken (cystoscopie)

Behandeling
Behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit medicatie of een operatieve ingreep.

Specialismen & afdelingen