Botten hebben kalk (calcium) nodig om sterk en stevig te blijven. Bij osteoporose verliezen de botten ‘botmassa’ (kalk en andere mineralen) en structuur (verlies van botbalkjes). Met als gevolg, dat ze broos worden. Het probleem met osteoporose is, dat u er niets van merkt zolang er geen botbreuk optreedt.  Het is mogelijk dat al 30 procent van de botmassa verloren is op het moment dat iemand ‘zomaar’ een bot breekt.

Om osteoporose vast te stellen, moet u meerdere onderzoeken ondergaan:

  • Bloedafname
  • DEXA-scan
  • Invullen medische vragenlijst

Specialismen & afdelingen