Wanneer u met uw arts besloten heeft dat u geopereerd gaat worden of opgenomen wordt voor een behandeling, plaatst de arts u op de wachtlijst. Bij een operatie neemt de polikliniek Anesthesie contact met u op om een afspraak te plannen met de anesthesioloog om te bespreken welke vorm van verdoving u tijdens te operatie krijgt.

De operatiedatum hangt af van de medische urgentie en de wachtlijst van uw behandelaar. Zodra een operatiedatum bekend is, vaak 1-2 weken voorafgaand aan uw operatiedatum, neemt de afdeling Opname- en operatieplanning telefonisch contact met u op om de datum af te spreken.

Ook als u op de wachtlijst staat voor een dag- of klinische opname zonder operatie, neemt de afdeling Opname- en operatieplanning telefonisch contact met u op om de opnamedatum met u af te spreken.

Soms is een opname of operatie acuut, zodat er weinig tijd is voor de voorbereiding. Bij een spoedopname is de volgorde van de handelingen afhankelijk van de ernst van de ziekte of klacht. De specialisten en verpleegkundigen informeren u hierover zo goed mogelijk.

Icoon Wat neemt u mee en wat niet?

Wat neemt u mee als u wordt opgenomen?

 • Ochtendjas, stevige schoenen, nachtkleding, ondergoed, gemakkelijk zittende kleding.
 • Toiletartikelen: kam, zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta en eventueel scheerapparaat, tampons/maandverband, bakje voor gebitsprothese.
 • Boek, tijdschrift, schrijfgerei, muziek.
 • Alle medicijnen die u normaal gesproken gebruikt in de originele verpakking. Het kan zijn dat u de eerste 48 uur uw eigen medicijnen nog moet gebruiken. De ziekenhuisapotheek zal zorgen voor een naadloze overgang van de farmaceutische zorg tussen de thuis- en de ziekenhuissituatie. Het is echter mogelijk dat u de eerste 48 uur nog gebruik moet maken van de medicijnen die u zelf heeft meegenomen. Denk ook aan medicijnen die u zelf bij de drogist heeft gehaald. Neem ook de oogdruppels en pufjes mee als u die gebruikt.
 • Het ziekenhuis vraagt informatie op over uw medicatie bij uw apotheek via het LSP. Hierdoor wordt de kans op vergissingen kleiner. Het opvragen van uw gegevens bij de apotheek kan alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven bij uw eigen apotheek. Wanneer dit niet het geval is, neem dan een lijst mee met alle medicijnen die u gebruikt. Deze kunt u laten uitprinten bij uw apotheek.

Denk ook aan:

 • Richtlijnen dieet.
 • Niet-reanimeren: Bij opname wordt u gevraagd of u wel of niet gereanimeerd wilt worden. Informatie hierover, vindt u in de folder ‘Reanimatiebeleid Ziekenhuis Amstelland’.
 • Apparatuur voor slaapapneu.

Waardevolle eigendommen

Laat waardevolle eigendommen zoals sieraden en veel geld thuis. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, verlies of beschadiging. Als u toch iets van waarde meeneemt, berg dit dan op in de afsluitbare kledingkast op de kamer. Hier is een 2 euro muntstuk voor nodig.

Icoon Identificatie

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis draagt u een polsbandje met daarop uw naam, geboortedatum en reanimatiecode. Ter bevestiging van uw persoonsgegevens, wordt door verschillende medewerkers in het ziekenhuis naar uw naam en geboortedatum gevraagd (bijvoorbeeld door verpleegkundigen, apothekersassistent(e) laboratoriummedewerkers en op de operatieafdeling). Deze controle is in het belang van uw veiligheid en de kwaliteitseisen waaraan we als ziekenhuis moeten voldoen.

Icoon Wanneer u geopereerd wordt

Intakegesprek

Ter voorbereiding op uw operatie en opname vindt er een intakegesprek plaats tussen u, de anesthesioloog, de verpleegkundige, een apothekersassistent(e) en in sommige gevallen met de arts-assistent op de Polikliniek Anesthesie. U krijgt informatie over de opname, operatie en de anesthesie (narcose). Ook wordt u geïnformeerd over een eventuele bloedtransfusie. Wij vragen u alvast na te denken over het volgende:

 • Wie uw contactpersoon is en op welk telefoonnummer deze te bereiken is. Het ziekenhuis communiceert alleen met uw contactpersoon over uw situatie en behandeling. Omgekeerd kan deze persoon op de afgesproken tijden bellen naar de afdeling voor informatie en zo uw familie en bekenden verder op de hoogte houden.
 • De apothekersassistent neemt met u door welke medicijnen u normaal gesproken gebruikt. Hiervoor worden medicatiegegevens opgevraagd bij uw apotheek via het Landelijk Schakelpunt (LSP). U moet daarvoor wel toestemming geven bij uw eigen openbare apotheek. Heeft u hiervoor geen toestemming gegeven, neem dan een lijst mee met alle medicijnen die u gebruikt. Deze kunt u laten uitprinten bij uw apotheek. Neem daarnaast uw eigen medicijnen mee in de originele verpakking. Denk ook aan medicijnen die u zelf bij de drogist heeft gehaald. Meld eventuele medicijnallergieën bij de apothekersassistent.
 • Meld of u een overgevoeligheid hebt voor bepaalde voeding, jodium of iets anders.
 • Wij vragen hoe u geregistreerd bent in het donorregister. Uw wensen zijn voor ons belangrijk om te weten.

Tijdens het intakegesprek krijgt u schriftelijke instructies voor uw opname over:

 • Wanneer u kunt bellen over het tijdstip van uw operatie.
 • Medicatie aanpassingen (diabetes en/of antistolling).
 • Eten en drinken vóór de operatie.
 • Het gebruik van rookwaren, alcohol en drugs vóór de operatie.
 • Met welke hygiëneregels u rekening moet houden.

Verhinderd of ziek?

Als u bij een geplande opname voor operatie onverwachts verhinderd bent, ziek bent, verhoging heeft van meer dan 38,5°C, of COVID-19 gerelateerde klachten heeft, dan verzoeken wij u de afdeling te bellen waar u wordt opgenomen.

 

Icoon Ook goed om te weten

Uw rechten en plichten

De positie van patiënten is soms kwetsbaar; ze hebben zorg nodig van hulpverleners die meer weten dan zij. Om de positie van de patiënt te versterken zijn de patiënten rechten vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Het recht op informatie en het toestemmingsvereiste hangen nauw met elkaar samen. Alleen wanneer u goed bent geïnformeerd, weet u waarover u beslist en waarvoor u toestemming geeft.

Uw belangrijkste rechten zijn:

 • Recht op informatie.
 • Recht op inzage in uw medisch dossier.
 • Recht op privacy en geheimhouding van uw gegevens.

De belangrijkste plichten zijn:

 • De patiënt informeert de hulpverlener duidelijk en volledig.
 • De patiënt betaalt de zorginstelling voor de geleverde diensten.

Gebruik van uw gegevens

Ziekenhuis Amstelland verzamelt diverse gegevens voor kwaliteitsbewaking, bijvoorbeeld over ziekenhuisinfecties. Dit gebeurt anoniem. Als u hier toch bezwaar tegen heeft, kunt u dit doorgeven aan uw behandelaar.

Cliëntenraad

Patiënten (cliënten) hebben door middel van een Cliëntenraad inspraak op het beleid van een zorginstelling. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de mensen die op de zorg van Ziekenhuis Amstelland zijn aangewezen.

Patiëntveiligheid

In Ziekenhuis Amstelland vinden we de veiligheid van patiënten erg belangrijk. U kunt bijdragen aan uw eigen veiligheid door alert te zijn, vragen te stellen en instructies van medewerkers op te volgen. [veiligheidskaart in boekje opnemen].

Tevredenheidsenquête

Ziekenhuis Amstelland wil graag weten hoe u uw opname in het ziekenhuis ervaren heeft. Daarom stellen wij het zeer op prijs als u het enquêteformulier invult dat u vindt op onze website www.ziekenhuisamstelland.nl bij Uw mening.

Klachten, complimenten, suggesties

Als u een klacht heeft, kunt u deze het best bespreken met degene die het betreft. Een open gesprek werkt vaak verhelderend en kan soms uw ontevredenheid wegnemen. Als u een dergelijk gesprek om de een of andere reden niet wilt aangaan, of als het niet goed is verlopen, kunt u contact opnemen met de klachtenbemiddelaar. U kunt deze bereiken via 020 – 755 6339. Heeft u geen klacht maar wel ideeën over hoe het beter kan in Ziekenhuis Amstelland? Of bent u juist heel tevreden over uw bezoek aan Ziekenhuis Amstelland? Vul dan het verbetersuggesties of het complimentenformulier in op www.ziekenhuisamstelland.nl.