Een vernauwing in de urethra (plasbuis) is een klein litteken dat niet meegeeft zoals de rest van de plasbuis. Het kan ontstaan door een klein wondje, bijvoorbeeld doordat daar ooit een ontsteking is geweest.

In overleg met uw arts wordt deze vernauwing operatief opgeheven. Deze ingreep wordt een Urethrotomie Interna volgens Otis of Sachse genoemd. Bij een Otis wordt de vernauwing met behulp van een klein mesje op een lange steel ingeknipt. Bij een Sachse gebeurt hetzelfde, maar dan van dichtbij onder zicht met een urethroscoop. De Otis wordt vooral toegepast als er meerdere vernauwingen zijn. Soms worden Otis en Sachse gecombineerd.

Voorbereiding
Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt, dan wordt deze medicatie in overleg met uw behandelend arts drie tot zeven dagen voor de ingreep gestaakt. U wordt over het tijdstip van stoppen voor de ingreep geïnformeerd. Eventuele overige medicijnen die u altijd gebruikt, kunt u gewoon innemen.

Voor de operatie moet u nuchter zijn (niet eten en drinken). Precieze informatie over het nuchterbeleid krijgt u tijdens het preoperatieve gesprek op de Polikliniek Anesthesie.

Ingreep
De ingreep wordt vaak in dagbehandeling of tijdens een korte opname verricht. De ingreep gebeurt onder algehele narcose of via regionale anesthesie (ruggenprik). De anesthesioloog bespreekt dit met u. De uroloog voert de ingreep via de plasbuis uit en dit duurt ongeveer 20 minuten.

Nazorg
Om de wond in de plasbuis rust te geven heeft u na de ingreep een slang in de blaas om te urine af te voeren (katheter). U kunt dus niet zelf plassen. De katheter wordt de dag na de operatie verwijderd. Wanneer u goed kunt plassen kunt u het ziekenhuis verlaten. Voordat u naar huis gaat krijgt u een recept mee voor een antibioticakuur.

Zorgt u er voor dat iemand u met de auto naar huis brengt. De eerste week na de ingreep is het verstandig rustig aan te doen. Zelf voelt u meestal het beste wat u wel en niet kunt. Bij koorts boven de 38.5 ° Celcius neemt u contact op met uw behandelend arts.

Klachten
Na de operatie kan de plasbuis wat geïrriteerd of gezwollen zijn waardoor u de eerste tijd wat moeilijker kunt plassen en de urine wat bloederig kan zijn. Het plassen kan de eerste dagen ook wat pijnlijk zijn en zult u wat vaker moeten plassen. Zo nodig kunt u lichte pijnstillers, zoals paracetamol innemen.

Mogelijke complicaties
Complicaties kunnen zich bij elke operatie voordoen maar bij een urethrotomie interna komen zij niet vaak voor. Soms ontstaat er na de operatie een urineweginfectie. Om dit te voorkomen krijgt u een antibioticakuur voorgeschreven. Het is verstandig om veel, maar minimaal één tot anderhalve liter per dag te drinken.

Controle
Volgens afspraak komt u voor controle bij uw uroloog.

Tot slot
Deze folder betreft algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar worden gemaakt. Heeft u nog vragen kan kunt u bellen met de polikliniek urologie.

 

Specialismen & afdelingen