Eczeem en/of allergie komen op de kinderleeftijd frequent voor. In 2006 was  25-30% van de Nederlandse bevolking allergisch (Schatting voor Nederland: 40% bevolking heeft atopische aanleg, 50% daarvan ontwikkelt daadwerkelijk allergische klachten).  In 2020 verwacht men een oploop tot 50%.

Een van de meest recente ontwikkelingen in de allergie behandeling bij jonge kinderen is de preventie van allergie voor pinda en kippenei. Vooral kinderen met eczeem hebben een grotere kans op het ontwikkelen van pinda en kippenei allergie. Studies hebben laten zien dat 8 van de 10 pinda-allergieën (80%) bij kinderen met eczeem voorkomen kunnen worden door tussen 4 en 8 maanden te starten met het eten van pinda(kaas) en het regelmatig te blijven eten. In tegenstelling tot wat vroeger vaak geadviseerd werd, is het dus van belang vroeg te starten met het geven van verwerkte pinda om een allergie te voorkomen. Dit geldt ook voor kippenei.

Helaas zien wij regelmatig zuigelingen op de polikliniek met of zonder eczeem, waarvan de ouders pinda en kippenei nog niet op jonge leeftijd hebben geïntroduceerd. Ook zien wij regelmatig oudere kinderen met een heftige pinda allergie of andere voedingsallergieën, die met de huidige wetenschap voorkomen had kunnen worden. Daarom heeft het Ziekenhuis Amstelland een speciale Eczeem en Allergie polikliniek en dagbehandeling gestart. Hierbij worden zowel kinderen met eczeem gezien om pinda en kippeneiwit allergie te voorkomen, als kinderen met reeds aanwezige allergische klachten.

Werkwijze

Na aanmelding door Jeugdarts, huisarts of dermatoloog zullen de volgende afspraken ingepland worden:

  1. Ouders en kind krijgen bij het eerste polibezoek vragen over welke voeding hun kind al eet en of er ooit reacties gezien zijn. Volledig lichamelijk onderzoek (met name ernst van het  eczeem)
  2. De verpleegkundige specialist of kinderarts zal eerst een allergie test (huidpriktest) verrichten op pinda en kippenei. Afhankelijk van de anamnese kunnen eventueel ook andere voedingsmiddelen getest worden. De nadruk ligt deze dag echter op pinda en kippenei. De uitslag van de test is na ca 20 minuten beschikbaar.
  3. Afhankelijk van de uitslag van de allergie test zijn er 2 vervolg-opties:
  • indien de huidtest geen reactie geeft, en kind in goede conditie is, zal dezelfde dagde eerste fruithap met pindakaas worden gegeven, dit kan thuis of in dagbehandeling als ouders het thuis niet aandurven. Op een andere dag kan een fruithap met kippenei worden gegeven. Daarna moeten de ouders beide voedingsmiddelen wekelijks aan hun kind geven tot de leeftijd van 10 tot 12 maanden.
  • Indien de huidtest wel een reactie geeft, wil dit niet zeggen dat er daadwerkelijk een pinda-allergie of kippenei-allergie is. Vroegintroductie is nog steeds mogelijk. Dezelfde ochtend, of indien ouders anders aangeven, binnen 2 weken, word in dagbehandeling voorzichtig stapsgewijs een fruithap met pindakaas geïntroduceerd, waarbij de hoeveelheid pinda langzaam in 4 tot 8 stappen wordt opgehoogd. Hetzelfde geldt voor kippenei.

Er is een goede samenwerking met de dermatologen hier. Bij matig tot ernstig eczeem kunnen wij de kinderen laagdrempelig verwijzen naar de dermatoloog.

Specialismen & afdelingen