Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

Weke delen zijn weefsels die zich onder de huid, rondom de organen en botten of in de ruimtes daartussen bevinden. Een weke-delen tumor kan daarom bijna op iedere plaats in het lichaam ontstaan. Ongeveer de helft van de weke-delen tumoren zit in de ledematen, meestal in de benen. Een derde zit in buik en longen, de overige tumoren komen verdeeld over de rest van het lichaam voor.

Kwaadaardige tumoren veroorzaken een zwelling. Ze drukken niet alleen tegen de omliggende weefsels aan, maar kunnen er ook ingroeien. Ook kunnen kwaadaardige cellen zich verspreiden via lymfevaten en bloedvaten naar andere delen van het lichaam. Heeft u een kwaadaardige tumor, dan wordt bij de diagnose gekeken of de tumor ook is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam.

Patiënten met weke-delen kanker worden doorverwezen naar een centrum waar  meer ervaring is met het behandelen/opereren van deze zeldzame vorm van kanker.

Klachten

In het lichaam komen regelmatig zwellingen en bobbeltjes voor. De meeste hebben niets met kanker te maken. Als een zwelling snel – in enkele weken tot maanden – in omvang toeneemt of pijn veroorzaakt, is het verstandig uw huisarts te raadplegen. Hij zal nagaan of nader onderzoek noodzakelijk is.

Onderzoek

Om te bepalen of u weke-delen kanker heeft, is eerst onderzoek nodig. Hier leest u over de mogelijke onderzoeken die u krijgt. Welk onderzoek u precies krijgt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Overleg daarom altijd met uw arts.

Het eerste onderzoek dat bij wekedelentumoren meestal plaatsvindt is het maken van een ‘gewone’ röntgenfoto. Als er daarna reden is voor aanvullend onderzoek, vindt er vaak een MRI plaats. Naast een MRI kan een CT-scan nodig zijn.

Als is vastgesteld dat u een weke-delen tumor heeft, wordt een PET-scan en/of een punctie/biopsie gedaan.

Behandeling
De behandeling kan gericht zijn op genezing of op het remmen van de ziekte en/of vermindering of het voorkomen van klachten. Bij het vaststellen van het behandelplan zijn meestal diverse specialisten betrokken. Zij maken hierbij gebruik van gezamenlijk vastgestelde richtlijnen.

Bij vrijwel alle patiënten wordt geprobeerd de wekedelentumor door een operatie te verwijderen. Welke operatie precies nodig is, hangt af van het soort zwelling en de plaats ervan.

Een aanvullende behandeling bij wekedelentumoren na de operatie is bijvoorbeeld chemotherapie, om eventuele niet-waarneembare uitzaaiingen te bestrijden en daarmee de kans op terugkeer van de ziekte zo klein mogelijk te maken.
Een aanvullende behandeling bij wekedelentumoren voorafgaand aan de operatie is bijvoorbeeld chemo- of radiotherapie om de tumor te verkleinen.

Specialismen & afdelingen